Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 3.01.2016
DergininWebsitesi: http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=39
Dergi Hakkında: Dergimiz, özel eğitim alanında yapılan derleme, nicel, nitel ve karma yöntemi kullanan araştırmaları yayınlamaktadır.
ISSN: 1304-7639
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim DergisiAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 1992/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 1992/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Mitat Enç'in Özgeçmişi
Ülkemizde İşitme Kayıplarının Nedenleri Özel Eğitim Yaklaşı...
Özürlü Bir Çocuğa Sahip Anne - Babalardaki Stresin Yordanma...
İleri Derecede işitme Özürü Olan 4-5 Yaş Grubu Çocuklarının...
3-6 Yaş, 7-12 Yaş ve Üstündeki Orta Derecede Zihinsel Özürl...
Okul Öncesi İşitme Engelli Çocukların Kaynaştırılmasında Ya...
Okul Öncesi Dönemde Özürlü Çocuklar İçin Kaynaştırma Progra...
Ergenlik Çağındaki Özürlü Bireylere Mensturasyon Döneminde ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 1993/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 1993/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
İşitme Engellilerde Dil ve Konuşma
Problem Davranışların Azaltılmasında Aşırı Düzeltme Yöntemi...
Özürlü Bebeklerin Eğitimi ve Aile Katılımı
Afazi
Özürlü Çocuk Ailelerine Yönelik Psikolojik Danışma Hizmetle...
Kaynaştırma: Özel Eğitime Bir Alternatif Olarak Önleme ve E...
Otistik Çocuklarda Oyun
Türkiye'de ve Dünyada Körlüğün Nedenleri ve Alınması Gereke...
İçimizden Biri
Görme Özürü ve Kitle İletişim Araçları
Yasal Açıdan Görme Özürlüler ve Sorunları
Görme Özürlülere Götürülen Eğitsel Hizmetler ve Bu Hizmetle...
Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Okulu
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 1995/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 1995/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve S.O.S. Çocuk Köyleri
Görme ve Ortopedik Engelli ve Engelli Olmayan Ergenlerin Be...
Çocuklarda Ses Bozuklukları: İlgi Bekleyen Bir Konu
İşitme Engellilerin Eğitiminde Kullanılan Yöntemler
Yetersizliğe Sahip Kardeşi Olanlarla, Olmayanların Yetersiz...
"Özel Öğrenme Güçlüğü" Terimi Yerine Alternatif Arayışlar
Zihinsel Özürlü Çocuklarda Dram
Yaşadıklarımız
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2002/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2002/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Zihin Özürlü Çocuğa Sahip Annelerin Günlük Yaşamda Karşılaş...
Bilişsel - Duyuşsal Odaklı Bir Programın ilköğretim Öğrenci...
Kaynaştırma Ortamındaki İşiten Öğrencilerin İşitme Engelli ...
Problem Davranışların Azaltılmasında Olumlu Davranışsal Des...
işlevi Kaçma Yoluyla Olumsuz Pekiştirme Olan Problem Davran...
Akranların Sunduğu Sabit Bekleme Süreli Öğretim Gelişimsel ...
Zihin Özürlü Öğrencilere Okuma Yazma Öğretme Konusunda Alt ...
Erken Özel Eğitim Hizmetleri
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2003/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2003/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Davranış Kontrolü ve Beceri Öğretimi Konusunda Hizmetiçi Eğ...
Özel Eğitim Danışmanlığı Süreci ve Bir Danışmanlık Örneği
Dil Sorunu Olan Çocuklar İçin Bütüncül Dil Yaklaşımı
Zihinsel Engelli Olan ve Olmayan Çocukların Nesne İle Oyun ...
Aile Destek Ölçeği: Faktör Yapısı, Güvenirlik ve Geçerlik Ç...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Zihinsel Özürlü Bireylere Yiyecek Hazırlama Becerilerinin Ö...
Zihin Engelli Birey İçin Hazırlanan Akran Aracılı Sosyal Be...
Erken Eğitim Programına Katılan Down Sendromlu Bebeklerde F...
Kaynaştırma Programlarına Yerleştirilmiş Özel Gereksinimli ...
Öğretmen, Yönetici ve Anne-Babaların Kaynaştırma Uygulamala...
Filizlenen Okuryazarlık ve Desteklenmesi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Baş Makale: Özel Eğitimde Fokus Grup Araştırmaları
Yaratıcı Dramanın İşitme Engellilerin Sosyal Becerilerinin ...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumları...
Özel Eğitim Alanında Çalışmakta Olan Farklı Meslek Grubunda...
Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim D...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Baş Makale: Kaynaştırma: Tanımı, Gelişimi ve İlkeleri
Türkiye’de Kaynaştırma Uygulamaları: Yayınlar/Araştırmalar ...
Türkiye’de Zihin Engelli Çocukların Kaynaştırılmalarına İli...
Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Mesl...
Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Önleyici Sınıf Yönetimi ...
Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Konusunda Bilgilendirilmel...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Özel Eğitim Öğretmenleri Tarafından Uygulanan Olumlu Davran...
Gelişimsel Gerilik Riski Altındaki Prematüre ve Düşük Doğum...
Engelli Çocuklarda Yalnızlık Öğretmenler Nasıl Yardım Edebi...
Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Be...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP) ...
Rehber Öğretmen Özel Eğitim Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve...
Öğretimsel Düzenlemeler Modelinin Erken Çocukluk Özel Eğiti...
Annelerin Ebeveynlik Öz Yeterlik Algıları ile Gelişimi Risk...
Aileler, Öğretmenler ve Dil ve Konuşma Terapistlerinin Çocu...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Görme Engelli Öğrencilerin Bilgiyi Edinmelerinde Yapılandır...
Zihin Engelli Bireylere Kumaş Üzerine Çizilen Desene Pul İş...
Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği (EDDÖ) ile Çocuk D...
Otizmli Bireylerle Akranlarının Spor ve Sanat Etkinlikleri ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/11<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/11
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Problem Davranışların Azaltılmasında İşlevsel İletişim Öğre...
Kaynaştırma Sınıflarına Alternatif Bir Bakış: Çevresel Davr...
Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin İşlevsel Akademik B...
Okuma Güçlüğünün Giderilmesinde 3P Metodu ile Boşluk Tamaml...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Stereotipik Davranışların Azaltılmasında Kullanılan Yönteml...
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin İş - Meslek Eğitimi v...
Aile Yılmazlık Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliği ve Güvenir...
Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/12<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/12
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Otizm Tanılı Çocuklara Uygulanan “Resimlerle Duyguların Öğr...
Down Sendromlu Bireylerin Zihin Kuramı Gelişimi
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş ...
Otizmli Çocuklara Konuşma Becerilerinin Öğretimi: Replikli ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Otizmli Bireylerin Eğitiminde Video ile Model Olma Uygulama...
Türkiye’de Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Alanında Gerçekleş...
Zihin Engelliler Öğretmenliği Adaylarına Ders Anlatma Becer...
Anne-Babaların Yılmazlık Algılarının Bazı Değişkenler Açısı...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/13<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/13
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş ve Normal Gelişim Göstere...
Karşılıklı Öğretim Tekniğinin Hafif Derecede Zihinsel Engel...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2004/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İlköğretim Müfettişlerinin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2005/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Baş Makale: Olumlu Davranışsal Destek
İşitme Engelli Çocukların Konuşmalarının Anlaşılabilirliğin...
Gelişimsel Geriliği Olan Çocukların Kullandıkları İletişim ...
Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Becerilerinin Değerlendir...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Baş Makale: Özel Eğitimden Örneklerle Eylem Araştırmaları
İlk Üç Yaşta Gelişimsel Sorunları Olan Çocuklar: Üç Sorun v...
Okuma Öğretiminde Kullanılan İki Okuma Yaklaşımının İşitme ...
Normal Gelişim Gösteren Çocuk Annelerinin Kaynaştırma Uygul...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2006/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Baş Makale: Down Sendromlu Çocuklar ve Yetişkinlerde Dil Ge...
İşitme Engelli Çocukların Konuşma Edinimi Eğitiminde Dinlem...
Okuma Güçlüğü Olan Çocukların Sözcük Okuma Becerileri
Ders Çalışma Becerileri Ve Özel Gereksinimli Öğrenciler
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Baş Makale: Farklı Engel Gruplarının İletişim Özellikleri v...
Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Fotokopi Çekme Becer...
Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretiminin Zihinsel Engelli Ö...
Dünyada ve Türkiye’de Erken Çocukluk Özel Eğitiminin Gelişi...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2007/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2007/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Baş Makale: Eğitsel Değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğ...
Okuryazarlık Sürecinde Aile Katılımının Rolü
Hikâye Haritası Yönteminin Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizl...
Yetersizlik Gösteren Bireylere Giyinme Becerilerinin Öğreti...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Oku-Altını Çiz-Böl -Birleştir Stratejisinin Zihinsel Engell...
Asperger Sendromlu ve Yüksek İşlevli Otistik Çocukların Eği...
Sosyal Öyküler: Otistik Çocuklara Yönelik Bir Sağaltım
Otistik Özellik Gösteren Çocuklara Sunulan Seçim Fırsatları...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Gazi Eğitim Enstitüsü Özel Eğitim Şubesi İlk Mezunları
Arkadaşlık Becerilerini Geliştirme Programının Özel Gereksi...
Özel Gereksinimli Öğrencilere Genel Para Kullanımını Öğretm...
Sosyal Geçerlik Kavramı ve Türkiye’de Özel Eğitim Alanında ...
Akademik Başarının Arttırılmasında Aile Katılımı
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/13<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/13
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin Okuma Hızın...
Basmakalıp (Stereotipik) Davranışların Azaltılmasında Yeni ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Bireyler için Sosyal Ö...
Görme Engelli Öğrencilerin Okuma Etkinliğinde Dikkatini Sür...
Okuma Gelişiminde Üst Dil Farkındalığı, Sesbilgisel Süreçle...
Yaygın Gelişimsel Bozukluk Tanılı Çocukların Anne-Babaların...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/14<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/14
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Üstün Zekâyı Yeteneğe Dönüştürmek: Gelişimsel Bir Teori Ola...
Nokta Belirleme Tekniğinin (Touch Math) Matematik Beceriler...
Temel Tepki Öğretimi-TTÖ (Pivotal Response Treatment-PRT) Đ...
Etkinlik Çizelgeleri: Otizmli Çocuklara Bağımsızlık, Sosyal...
Zihin Kuramı: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Geliş...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Sınıf Öğretmenlerine Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenm...
Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerde Stres, So...
Kaynaştırma Uygulanan Bir İlköğretim Sınıfındaki Sosyal Yet...
Kendini İzleme Stratejisi: Uygulama İçin 10 Adım
Yetersizliği Olan Çocuklarda Beceri Öğretiminde Kullanılan ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/15<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/15
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Görüşleri: Otizm Tan...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Okul Öncesi Çocuklara Yönelik...
Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim İhtiyaçl...
Performans Geribildirimi ile Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Aile Gereksinimlerini Belirleme Aracının Geçerlik ve Güveni...
Öğretmenlere Performans Geribildirimi Sunma: Derleme
Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Okuma İlgisi, Tutumu...
Otizmli Çocuklarda Sembolik Oyunun Dil Gelişimi ile İlişkis...
Otizmli Çocukların Eğitiminde Yeni Eğilimler: Videoyla Kend...
Zihin Kuramı ve Dil Arasındaki İlişki: Bir Derleme
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Özel Gereksinimi Olan Bireylerin Mesleki İstihdamı Çorum İl...
Özel Eğitim Araştırmalarında Sosyal Karşılaştırma Üzerine B...
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Video Modelle Öğretim
Erken Çocukluk Döneminde Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocu...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 1996/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 1996/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İşitme Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Gereksinimlerinin Bel...
Kaynaştırma Programlarında Anne Baba Katılımı
Londra'da Fiziksel Engelli Çocuklar İçin Bir Okul ve Özel E...
Iowa Sessiz Okuma Testi Düzeyi Formunun Uyarlama, Geçerlik-...
Yetersizliği Olan ve Olmayan Gençlerin Yetersizliğe Yönelik...
Öğrenme Yetersizliği ile Dikkat Eksikliği-Aşırı Hareketlili...
Özel Eğitim Hakkında Salamanca Bildirisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 1999/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 1999/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Zihin Özürlü Öğrencilere Özel Eğitim Danışmanlığı Aracılığı...
Okul Öncesi Düzeyde ve Dört -Dokuz Yaş Grubundaki Zihinsel ...
Sınıfında Zihin Engelli Çocuk Bulunan ve Bulunmayan Sınıf Ö...
Zihin Engellilere Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimin...
Otistik Bir Çocuğa Öğrenmeye Hazırlık Becerilerinin Öğretim...
Frostig Görsel Algılama Testi ve Eğitim Programına Dayalı O...
Kaynaştırılmış Sınıflardaki İşitme Engelli ve İşiten Öğrenc...
7-15 Yaş Grubundaki Kekeme Olan Ve Olmayan Bireylerin Sözel...
Yanlışsız Öğretim Yöntemleri
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2000/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2000/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Karşılaştırmalı Tek-Denekli Araştırma Modelleri
Ortopedik Engelli ve Engelli Olmayan Erkek Ergenlerde Benli...
Gözden Geçirilmiş Davranış Problemleri Kontrol Listesinin T...
Kaynaştırma, Destek Hizmetler ve Kaynaştırmaya Hazırlık Etk...
Normal ve Zihinsel Engelli Bebeklerde Anne-Bebek Etkileşimi...
Ailelere Uzmanlarla Çalışırken Sahip Olmaları Gereken Etkil...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2001/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2001/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Erken Eğitimin Gelişimsel Geriliği Olan Çocukların Anne-Bab...
Okulöncesi Yaşta İşitme Engelli Çocuğu Bulunan Ailelerin An...
Sembolik Oyunun Dil Gelişimi ve Dil Bozukluklarıyla İlişkis...
Engelliler Okullarında Görev Yapan Yöneticilerde ve Öğretme...
Kırsal Bölgede Yaşayan İşitme Engelli Çocuklara Yönelik Gel...
Erken Eğitim Programına Katılan Gelişimsel Geriliği Olan Ço...
Review of Literatüre Related to Nonaversive Intervention Me...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/17<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/17
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Etkileşimli Kitap Okuma: Dil ve Erken Okuryazarlık Becerile...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Sosyal İletişim Be...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Uygulamacılar İçin Özel Eğitimde Farklı Bir Bakış Açısı: Gö...
Türkiye’deki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Psikolojik Danışm...
Özel Yetenekli ve Zihin Yetersizliği Olan Ressam Muhammed Y...
Zayıf Okuyucuların Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştiri...
Engelli Bireylerin Cinsel, Fiziksel ve Duygusal İstismarı
Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Özel Gereksinimli Ç...
Ağır ve Çoklu Yetersizliği (AÇYE) Olan Çocuk Annelerinin Ya...
İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazm...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Yaşam Kalitesi Bağlamında Özel Bir Sporcunun Kazanımları:Eb...
Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinde Okuyan E...
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylere Otel Kat Hizmetleri Be...
Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen ...
Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Yaşadıkları S...
Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sosyal Destek A...
Bilimsel-Dayanaklı Uygulamaları Belirlemede “Tek-Denekli De...
Matematik İşlemlerinde Akıcılığın Geliştirilmesi: Dinleyere...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İşitme Kayıplı Gençlere Uygulanan Yapı Bilgisi Dersinin Öğr...
Suudi Toplumunda Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Farkınd...
Zihin Yetersizliği Olan Bireylere Tarım Becerilerinin Öğret...
Destek Eğitim Odalarında Görev Yapan Öğretmenlerin Destek E...
Özel Yetenekli Öğrencilerin Algıları Üzerinden Okul ve Bili...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocukların Tanı...
Çoklu Yetersizliği Olan Bireylerle Yapılmış Tek Denekli Ara...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Matematik Beceriler...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/22<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/22
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere İletişim Becerileri...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimine...
Kaynaştırma Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi STEM Çalışma...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Annelerin Uygula...
Okul Psikolojik Danışmanı Adaylarının Özel Eğitim Öz-Yeterl...
Jest Kullanımının Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş ve Göre...
Özel Yetenekli Öğrencilerin Proje Tabanlı Müfredat Farklıla...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/17<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/17
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Karşılıklı Taklit ...
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylerin Fiziksel Akt...
Başarılı ve Başarısız Dördüncü Sınıf Okuyucularının Okuduğu...
Williams Sendromu Olan Bireylerin Ailelerinin Deneyimlerini...
Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilere Madeni Paraların Öğreti...
Farklı Branştan İlkokul Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş...
Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Üstbiliş Farkındalıklarını...
Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Duyguları Tanıma Becerileri
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Down Sendromlu Çocuğa Sahip Annelerin Aile Gereksinimlerini...
Okul Yöneticilerinin Özel Gereksinimli Öğrencilere Bireysel...
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı ve Öğretim Programının Engellil...
Farklı Yetersizliği Olan 48-72 Ay Çocuklarda Cinsel Gelişim...
Zihin Engelliler Öğretmeni Adaylarının Rehberlik Araştırma ...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Gençlerin İstihdam Güçlükleri...
Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarla Rutin Temelli Öğret...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Müdahaleler...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Zihin Yetersizliği Olan Bireylere Yaya Becerilerinin Öğreti...
Özel Gereksinimli Küçük Çocukların Ev Ortamlarının Niteliği
Kaynaştırma Sınıflarında Özel Eğitim Alan Öğrencilere Yönel...
“Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri” ...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Kardeşlerinin Psik...
Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yardımcısının Görevler...
Erken Çocukluk Dönemi Otizm Spektrum Bozukluğunda Aile Merk...
Öğrenme Güçlüğünde Teknoloji Kullanımı Üzerine Sistematik B...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/22<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/22
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Öğret...
Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yeteneği Olan İki Kere Farklı Birey...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sosyal Etkileşim ve...
Otizm Spektrum Bozukluğunda Refleks Tabanlı Motor ve Gelişi...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Öz-Y...
Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Devam Ettiği Destek Eğ...
Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Söz...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/18<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/18
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Özel Gereksinimli Bireylerin Tercihlerinin Değerlendirilmes...
İşitme engelli okuyucuların okuma sürecinde Türkçenin ve Tü...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Normal Gelişim Gö...
Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Toplama İşlemi Öğret...
Akran Aracılı Uyarlanmış Fiziksel Aktivitelere Katılan Otiz...
Bağlamsal Değerlendirme Envanteri: Otizmli Bireylerin Probl...
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylere Bankamatikten Para Çek...
İşbirliği İle Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirm...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemle...
Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının Des...
İlköğretim Döneminde Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin...
Kaynaştırma Ortamındaki İşitme Engelli Öğrencilerin Sözcükl...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Görüşleri...
Özel Gereksinimli 3-6 Yaş Çocuklarının Ebeveynlerinin Stres...
İşitme Kayıplı Bir Çocuğun Çeşitli Bağlamlarda Kullandığı İ...
Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencileri...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Herkes İçin Mobil Öğrenme: Dil Öğrenme Uygulamalarının Evre...
İlkokullarda Duygusal ve Davranışsal Bozukluk Riski Tarama ...
İşitme Kayıplı Çocuğu Olan Bir Annenin Aile Eğitimi Sürecin...
Karşılıklı Taklit Eğitiminin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ...
Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların ve Ebeveynlerinin Yaşam Kal...
Dijital Öğrenme Materyalinin Özel Eğitimde Kullanımı
Zihin Yetersizliği Olan Bireylere Güvenlik Becerilerinin Öğ...
Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Hibrit Okuma-Yazma...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğrenme Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sözcük Bilgisi...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Tipik Gelişim Gösteren Çoc...
Engelli Sporcularda Spora Katılım Motivasyonu
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Çocuğa Temel Matematik Be...
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Özel Ger...
Özel Yetenekli Öğrenciyi Anlamak: Bir Durum Çalışması
Özel Eğitimde Geçiş Planlama ve Hizmetleri
Gelişimsel Yetersizliği Olan Yetişkinler İçin İhmal Edilen ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/22<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/22
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Koyan Doktorların Tıbbi Tan...
İşitme Kayıplı Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarına İlişkin Ge...
Massed versus Embedded Trial Arrangements: Teaching Communi...
Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Açık Hava Oyun P...
Özel Yetenekli Çocukların Kendi Arkadaşlık İlişkilerine Yön...
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Sınıf ve Rehberlik Öğr...
Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilere Doğrudan Öğretimle Sunu...
Destek Eğitim Odasında Görevlendirilen Sınıf Öğretmenlerini...
Okul Çapında Olumlu Davranışsal Destek Modeli ve İkincil Dü...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Okulların Bütünleştirme Uygulamalarına Yönelik Yeterlilik Ö...
The Comparison of Working Memory Performance in Children Wi...
Otizm Spektrum Bozukluğu ve Zihinsel Yetersizliği Olan Bire...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Scaling Gifted Children’s Dominant Characteristics Using Pa...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuk Anneleri Çocuklarının H...
Sistematik Derleme: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerd...
Kapsayıcı Pedagoji: Özel Gereksinimli Öğrencinin Psikopatol...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklar İle Gören Çocukl...
An Exploration of Special Education Teachers' Perceptions o...
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Matematik Öğrenme Süre...
Görme Yetersizliği Olan ve Gören Çocukların Gelişimsel Oyun...
Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler ile Düşük ve Ortalama Başar...
Investigation of the Gifted Students’ Education Based on It...
Görme Engelli Bireylerin Matematik Eğitiminde İhtiyaçları v...
Özel Yetenekli Öğrencilerin Atık Yönetimi Temalı Doğa Eğiti...
Erken Çocukluk Dönemindeki Kaynaştırma Uygulamalarında Sosy...
Üstün Zekâlılarda Beklenmedik Düşük Başarı (BDB): Özellikle...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/18<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/18
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Etkili Pekiştireçlerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Sist...
Otizmli Bireylerin Kullandığı Yeni Nesil Konuşma Üreten Cih...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Spo...
Eş Zamanlı Olmayan Gelişimin Üstün Yetenekli Çocuklardaki G...
Anasınıfı Çocuklarının Erken Okuryazarlık Beceri Profili: A...
Ağır ve Çoklu Yetersizliği (AÇYE) Olan Bireylerle Çalışan Ö...
Ortaokula devam eden işitme engelli öğrencilerin yazı perfo...
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine İlişkin Öz-Yete...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Yetişkin Görme Engelli Bireylere Günlük Yaşam Becerilerinin...
Bir Öğrenciye Temel Bölme İşlemlerinde Akıcılık Kazandırmad...
Okul Öncesi Dönem Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Aday Bildir...
Psikolojik Destek Programının Engelli Yetişkinlerin Psikolo...
Üstün Yetenekli Öğrencilere Destek Odasında Verilen Eğitime...
Morfolojik Farkındalık Becerilerinin Okuma Sürecindeki Rolü...
İyi ve Zayıf Okuyucular için Okuduğunu Anlama: Kuramsal ve ...
Özel Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Türkiye’de İlkokul ve Ortaokullarda Yapılan Kaynaştırma Ara...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişim Gösteren Ço...
İşiten ve İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Özetleme Be...
Görme Yetersizliği Olan ve Olmayan Öğretmenlerin Örgütsel D...
Relationships Between Reasoning, Verbal Working Memory, and...
Problem Davranışların İşlevinin Belirlenmesinde Denemeye Da...
Görme Yetersizliği Olan Lisans Öğrencilerinin Sınıf İçi Ölç...
TONİ-3 Zeka Testinin Üstün Yetenekli Çocuklarda Güvenirlik ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklarda Uyku Sorunları Ve D...
Örgüt Temelli Öz Saygı İle Duygusal Örgütsel Bağlılığa İliş...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Taklit Türlerinin ...
Mothers’ Reflections of Ambiguous Loss on Personal Family F...
Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Dinleme Stratejilerini...
Normal Gelişim Gösteren Öğrenciler İle Kaynaştırma Öğrencil...
Serebral Palsili Öğrenciler İçin Düzenlenmiş Bir Okulda Ger...
Bilim ve Sanat Merkezlerı̇nde Görev Yapan Matematı̇k Öğretm...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/17<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/17
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Okul Öncesi Kaynaştırma Sınıflarındaki Öğretmenlerin, Özel ...
Üstün Yetenekli Çocukları Belirlemede Öğretmen Öncelikleri:...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Riskli Oyunlara Yönelik Görüş v...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Okul Öncesi Kaynaştırmada Kalite: Kapsam ve Değerlendirme
Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Matematik Problemi Çözme ...
Çok Duyulu Öykülerin Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Görmey...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılm...
Çocuğunda Görme Yetersizliği Olan Anne ve Babaların Çeşitli...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ailelerde AnneÇo...
İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Eğitimlerinde Bilgisa...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrencilere Temel Çıkarma İşl...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/16<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/16
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Ciddi düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ile an...
Otizm Spekturum Bozukluğu Olan Bireylerin Sosyal Becerileri...
Sayma Becerilerinin Öğretimi
Az Gören Öğrencilerin Okuma Akıcılığının Artırılmasında Bec...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Okul Öncesi Dönem Görme Engelli Çocukların Oyun Çeşitlilik ...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Akademik Başarı Dü...
Uyarlanmış Bilişsel Strateji Öğretiminin Öykü Yazmada Uygul...
Kaynaştırma Uygulamaları Yürütülen Okul Öncesi Sınıflarda S...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Az Gören Öğrencilerde Punto Büyütme, Büyüteç Kullanma ve Uy...
Kaynaştırma Sınıfı Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin...
Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Erken Okuryazarlık Testi (ERO...
WISC-R Temelinde Üstün Yeteneklilik Profil Analizi: Ankara ...
Çocuklarda Öykülemenin Gelişimi ve Dilin Değerlendirilmesin...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/17<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/17
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İşitme Kayıplı Çocuğu Olan Bir Annenin Etkileşim Davranışla...
Investigating the Effectiveness of “Classwide Peer Tutoring...
Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin, Dil Ed...
İşlevsel Görme Aktivite Programı ile Az Gören Çocuğun İzlem...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişim Gösteren Ço...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Tablet Üzerinde Eş Zamanlı İpucuyla Sunulan Nokta Belirleme...
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların An...
Meslek Lisesi Kaynaştırma Ortamlarında Fizik Dersi Nasıl Yü...
Anne Eğitim Düzeyi, Sözcük Bilgisi ve Sesbilgisel Farkındal...
İmla ve Yazma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Müdahal...
Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Tam Saatleri Ayırt E...
Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Fen Bilimleri Öğretim...
Zihin Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin Okuduğunu Anlama Mü...