image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/21
Sayı: 4
Makale Başlık: İmla ve Yazma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Müdahale Programının Öğrenme Güçlüğü Olan Suudi İlkokul Öğrencilerinin Becerilerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Impact of Intervention Program on Enhancing Spelling and Writing Skills among Saudi Primary School Pupils with Learning Disabilities
Makale Eklenme Tarihi: 5.12.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Öğrenme güçlükleri (ÖG) konuşma, okuma, imla ve yazma gibi temel dil becerilerini öğrenmede güçlükleri içerir. ÖG olan öğrenciler, geleneksel yöntemlere oranla daha uygun destek ve müdahale ile daha başarılı olabilirler. Suudi Arabistan’da Eğitim Bakanlığı, ülke çapında ÖG olan öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmak için ÖG’yi 1996 yılında eğitim sistemine dahil etmiştir. Bu çalışmanın amacı, geliştirilen bir müdahale programının, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrenim gören ÖG Suudi ilköğretim öğrencilerinin Arapça imla ve yazmadaki temel becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini Rafha Eyaletindeki 4 ilköğretim okulundan 6-8 yaşları arasında ÖG olan 38 erkek öğrenci oluşturmuştur. Çalışma, deney ve kontrol gruplarını içeren yarı deneysel araştırma deseniyle gerçekleştirilmiştir. Deney grubunun son test sonuçları, müdahalenin hem imla hem de yazma becerileri üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle öğrencilerin uygun müdahale ile başarılarının artırılabileceği düşünülmektedir. İleride yapılacak araştırmalarda imla ve yazma performanslarının bağımsız olarak incelenmesi önerilebilir.
Alternatif Dilde Özet: Learning disabilities (LD) include difficulties in learning the basic language skills including speaking, reading, spelling and writing. Moreover, the pupils at schools can achieve better through proper support and intervention than conventional methods. In the Saudi context, the Ministry of Education (MoE) incorporated LD in its educational system in 1996 to facilitate the learning of pupils with LD nationwide. This study is an attempt to explore the impact of the intervention program on enhancing the basic skills in spelling and writing of the Arabic language among Saudi primary school pupils with LD studying between first and third grades. The study sample comprised of 38 male pupils with LD, aged between 6-8 years, and were selected from four primary schools in Rafha Province. The study adopted the quasi-experimental research design including control and experimental groups. The results of the study revealed that there was a significant and positive impact of the program on enhancing the performance of the participants in both spelling and writing skills. It is thought that pupils can achieve better through appropriate intervention. Future studies on examining the performances of spelling and writing independently are recommended.

PDF Formatında İndir

Download PDF