image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/21
Sayı: 4
Makale Başlık: Anne Eğitim Düzeyi, Sözcük Bilgisi ve Sesbilgisel Farkındalık Becerilerinde Bir Risk Faktörü mü?
Makale Alternatif Dilde Başlık: Is Low Maternal Education Level a Risk Factor in Vocabulary and Phonological Awareness?
Makale Eklenme Tarihi: 5.12.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırmada, anasınıfına devam eden ve düşük anne eğitim düzeyine sahip çocukların sözcük bilgisi ve sesbilgisel farkındalık becerilerinin gelişimsel profillerinin daha üst anne eğitim düzeyine sahip çocuklarla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çocuklar anasınıfının güz, bahar ve birinci sınıfın güz döneminde değerlendirilmiştir. İlişkisel tarama modelindeki araştırmaya tipik gelişen ve anadili Türkçe olan 531 çocuk katılmıştır. Çocukların sözcük bilgileri Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi, sesbilgisel farkındalık becerileri ise Erken Okuryazarlık Testinin Sesbilgisel Farkındalık alt alanı ile değerlendirilmiştir. Tekrarlı ölçümler varyans analizi sonucunda anne eğitim düzeyleri farklı olan çocukların sözcük bilgileri ve sesbilgisel farkındalık becerilerinin üç dönem için benzer oranda değişim gösterdiği belirlenmiştir. Anneleri ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olan çocuklar sözcük bilgisi ve sesbilgisel farkındalık becerilerinde anneleri lisans ve lisansüstü mezunu olan çocuklara göre daha düşük performans göstermişlerdir. Sonuçlar bu becerilerde düşük performans göstererek anasınıfına başlayan çocukların ilerleyen dönemlerde de düşük performans göstermeye devam ettiklerini ve bu açıdan risk grubunda değerlendirilebileceklerini göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: This study investigates the development of vocabulary and phonological awareness skills of kindergartners by considering the maternal education levels. A total of 540 Turkish-speaking children participated in the study. The skills were assessed in three points in time: The fall and spring semesters of kindergarten and fall semester of the first grade. The vocabulary skills of children were assessed using the Turkish Expressive and Receptive Language Test and the phonological awareness skills were assessed using the Early Literacy Test. The results revealed that vocabulary and phonological awareness skills of children with various maternal education levels showed a similar rate of change for three semesters. However, the children with lower level of mother education showed poorer performance in the fall semester of kindergarten and continued to perform poorly in the spring of kindergarten and fall of the first grade in comparison to their peers with higher mother education levels.

PDF Formatında İndir

Download PDF