image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2019/20
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların ve Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesi Algılarının Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determining the Quality of Life of Children with Learning Disabilities and Their Parents
Makale Eklenme Tarihi: 5.3.2019
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğrenme güçlüğü olan çocukların ve ebeveynlerinin yaşam kalitesi algılarını incelemektir. Araştırmada 120 çocuk ve 120 ebeveynin yaşam kalitesi algıları sırasıyla Çocuklar İçin Genel Amaçlı Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (KINDL-R) ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF-TR) ile ölçülmüş olup; yaşam kalitesi düzeyleri ve bu düzeyler arasındaki ilişki ile çocuk yaşam kalitesinin ebeveyn yaşam kalitesi algılarını ne düzeyde yordadığı betimsel ve çıkarımsal istatistiksel analiz yöntemleri ile araştırılmıştır. Bulgular, çocuk ve ebeveyn yaşam kalitesi algıları arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ve çocuk yaşam kalitesinin ebeveyn yaşam kalitesini anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir. Elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak ebeveynlerin yaşam kalitelerini artırmanın yolunun çocuklarının yaşam kalitesini artırmaktan geçtiği söylenebilir
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to investigate the quality of life of children with learning disabilities and their parents. The level of quality of life among 120 children and 120 parents was measured by the Turkish versions of KINDLR and WHOQOL-BREF, respectively. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the levels of quality of life and to determine the extent to which child quality of life predicts parent quality of life. Findings indicated that there were significant relationships between child and parent quality of life and child quality of life significantly predicted parent quality of life. Findings also implied that all related elements including families need to be taken into account while planning and applying psychosocial and psycho-educational services

PDF Formatında İndir

Download PDF