image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2018/19
Sayı: 1
Makale Başlık: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Otizmli Çocukların Kaynaştırılması Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Investigation of Pre-school Teachers' Opinions about the Inclusion of Children with Autism
Makale Eklenme Tarihi: 9.3.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Yaklaşık olarak 75 yıldır hayatımızda olan otizm kavramı günümüzde sık sık karşımıza çıkmaktadır. İlk yıllarda 1/10000 görülme sıklığı olan otizmin günümüzde görülme sıklığının 1/68 oranında artmasına bağlı olarak da otizmli çocukların genel eğitim sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olarak görülme sıklığı da artmıştır. Bu nedenle bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin otizmli çocukların kaynaştırılmasına ilişkin düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada temel nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve kartopu örnekleme yoluyla seçilen 20 okul öncesi öğretmeninin görüşleri standartlaştırılmış açık uçlu görüşme soruları yoluyla alınmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda öğretmenlerin genel olarak otizmin temel özelliklerini bildikleri, sınıflarında otizmli çocuk bulunmasını istedikleri; çünkü kaynaştırma eğitiminin otizmli çocuk için daha faydalı olduğunu düşündükleri, sınıflarına otizmli bir çocuk geldiğinde öncelikle onu tanımaya çalışacakları, ebeveynleriyle iletişim kuracakları, eğitim programı hazırlayacakları, diğer çocukları ve ebeveynleri bilgilendirecekleri bulguları elde edilmiştir. Bulgular ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve bulgulara paralel olarak öneriler getirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Today we frequently encounter the concept of autism which has been in our lives for the last 75 years. The frequency of autism was 1/10000 in the early years, however today it increased with the ratio of 1/68 and depending on this frequency of autism, autistic students has increased as well in the general education classes. Therefore, we aimed to investigate the ideas of pre-school teachers on inclusion the children with autism. Basic qualitative research method was used in the study; opinions of the teachers were taken through semi-structured interview questions. As a result of the conducted content analysis, it was seen that teachers generally know the basic features of autism, they want children with autism in their classrooms; because mainstream education is more useful for the child with autism, if a child with autism attends their classroom, they will try to get to know the child, they will communicate with the family, prepare an educational program and they will inform other children and families. Findings were discussed in the light of relevant literature and recommendations were developed in parallel with these findings.

PDF Formatında İndir

Download PDF