image.jpg

Derginin Adı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Cilt: 2019/20
Sayı: 1
Makale Başlık: Zihin Yetersizliği Olan Bireylere Güvenlik Becerilerinin Öğretimi: Kapsamlı Betimsel Analiz
Makale Alternatif Dilde Başlık: Teaching Safety Skills to Individuals with Intellectual Disabilities: A Comprehensive Descriptive Analyse
Makale Eklenme Tarihi: 5.3.2019
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Güvenlik becerileri tüm bireyler için yaşamsal önem taşıyan becerilerdir. Alanyazında zihin yetersizliği olan bireylerin, yetersizliği olmayan bireylere göre kazalara, şiddete, tacize ve ihmale daha fazla maruz kaldığı ifade edilmektedir. Bu çalışmada, zihin yetersizliği olan bireylere sunulan güvenlik becerileri öğretimini hedefleyen çalışmaların demografik, yöntemsel ve sonuçları açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu çalışmalara ulaşabilmek için elektronik ortamda taramalar yapılmış, dizin taraması gerçekleştirilmiş ve ulaşılan çalışmaların kaynakçaları gözden geçirilerek elle tarama yapılmıştır. Taramalar sonucunda 176 çalışmaya ulaşılmış ve dâhil etme ve dışlama ölçütleri açısından çalışmalar değerlendirilerek 33 çalışma betimsel analize alınmıştır. Betimsel analiz sürecinde her bir çalışma demografik, yöntemsel ve sonuçlarına ilişkin parametreler açısından analiz edilmiştir. Analizler, farklı yaş ve düzeyde zihin yetersizliği olan bireylere güvenlik becerilerinin öğretilebildiğini göstermektedir. Bulgular tartışılarak, araştırmacılara ve uygulamacılara önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Safety skills are vital for all individuals. Literature shows that individuals with intellectual disabilities are 2 or 3 times more exposed to accidents, violence, abuse and neglect than general population. This study aims to evaluate the demographic, methodological characteristics and outcomes of the studies aiming at teaching safety skills to individuals with intellectual disabilities. The revieewed studies are located by conducting searching in the electronic databases, journal indexes and references of studies. A total of 176 studies were found. The researchers reviewed them in terms of inclusion and exclusion criteria and retained 33 of them for descriptive analysis. Each study was coded according to parameters for demographical, methodological and outcomes characteristicsf or descriptive analysis. Analyses showed safety skills can be taught to individuals in different ages and with different levels of intellectual disabilities. Findings are discussed, suggestions for researchers and practitioners are made

PDF Formatında İndir

Download PDF