Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 9.2.2016
DergininWebsitesi: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad
Dergi Hakkında: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi [SEFAD], Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergimizde dil, edebiyat, tarih, eğitim, sosyoloji gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Dergimizde Türkçenin yanısıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça ve Urduca çalışmalar yayınlanmaktadır.
ISSN: 1300-4921
Dergi Dili: Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiSelçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 34<%$ Resources: Default, Sayi %>: 34
15. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN DİYARBAKIRLI HALÎLÎ’NİN ŞİİRLERİ
BEYÂNÎ-ZÂDE AYÂNÎ’NİN GAZELLERİ
BİR AZİZİN HASRETİ OLMAK (SEZAİ KARAKOÇ’UN PEYGAMBER TASAVV...
THE IMAGE OF THE BULLFIGHT AND BULLFIGHTER IN 20TH CENTURY ...
PEYAMİ SAFA ROMANLARINDA SOSYOLOJİK İMGELEM
SÜLEYMAN FİKRİ ERTEN’İN ‘İLM-İ BELÂGATDAN BEYÂN VE BEDΑ H...
DEĞİŞEN TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN İŞLEVLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: ...
RICHARD SENNETT’İN ÇALIŞMALARINDA TOPLUMSALLAŞMANIN BAZI RE...
DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEKİ NAHVE DA...
AYAZ İSHAKİ'NİN ÜYGE TABA (EVE DOĞRU) ROMANINDA MİLLÎ VE Dİ...
LİVÂYÎ BEY MECMÛ‘ASI
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ŞEB-İ YELDÂ
ESKİÇAĞDA YAZI, KİTAP VE KÜTÜPHANENİN OLUŞUM SÜRECİ; GÜNÜMÜ...
BÜYÜSÜ BOZULMUŞ DÜNYAYI BÜYÜLEMEK
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 35<%$ Resources: Default, Sayi %>: 35
KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN DEJENERE TİPLERİNDEN VÂİZ
UYUMSUZLUK (UYUŞMAZLIK) TEORİSİ BAĞLAMINDA ORTAOYUNU METİNL...
DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEKİ SARFA DA...
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ GALATA MEVLEVİHANESİ BÖLÜMÜ 161 NUM...
ANKARA’DA ERKEN BİZANS DÖNEMİ MEZAR ALANI KAZISI
KONYA KOYUNOĞLU MÜZESİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT İKİ STEL
ANADOLU’DA ROMA CUMHURİYET DÖNEMİNE AİT VERİSTİK STİLDE İŞL...
KONYA'DA AİLE DESTEK ÇALIŞMALARININ SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCEL...
KARTEZYEN DÜALİZM’İN ‘DEMİR KAFES’İ VE WEBER’İN ANLADIĞI İS...
TÜRK SİYASETİNDE SON DÖNEM AİLE POLİTİKALARI
MAX WEBER VE DEĞERLER SOSYOLOJİSİ: BİR METODOLOJİK İKİLEMİN...
ÂLİM, ŞÂRİH VE ŞAİR HAYDAR ALİ DİRİÖZ’ÜN ESERİ: “KUDEMÂNIN ...
ALTAYCA KELİME SONU –N SESİ ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 36<%$ Resources: Default, Sayi %>: 36
ZUR ENTWICKLUNG EINES DEUTSCHSPRACHIGEN MASTERSTUDIENENGANG...
THE AXIS OF EVIL: THE ALLIANCE OF NEO-CONSERVATISM AND NEO-...
ERICH KÄSTNER’DE BÜYÜKŞEHİR
BİR EDEBİYAT DERSİNDE BİR ŞİİRİ ÇEVİRİLERİYLE OKUMAK: WALT ...
KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKÇE VE ALMANCA İKİLEM...
NESÎMÎ’NİN “SENDEN DÖNMEZEM” REDİFLİ GAZELİNE ESTETİK BİR Y...
TAŞRANIN ÖYKÜDEKİ YENİ GÖRÜNÜMLERİ
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MALE SETTING IN THE FIGHT CLU...
THE LOCALIZED HERO AND ESCAPE FROM FREEDOM IN THE MUSIC OF ...
ASİYA CEBBAR’IN BABA EVİNDE BANA YER YOK ADLI ESERİNDE SÖMÜ...
AN ORIGINAL COPY: THE FILM ADAPTATION OF KAZUO ISHIGURO’S N...
بررسی و مقایسۀ شعر سعدی و نابي در ادبیات تطبیقي
VELED ÇELEBİ’NİN HAYRU’L-KELÂM ADLI ESERİ
HALÎLÎ VE TUHFETU’L-UŞŞÂK ADLI MESNEVÎSİ
EDEBİYATA EKOELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR: EKOŞİİR VE ELİF SOFYA
NÂKİD İBRÂHÎM EFENDİ (öl.1717) VE EŞ-ŞERHU’S-SEDÎD Lİ’L-ʻAV...
ZUR ÜBERSETZUNG VOM TÜRKISCHEN NATIONALEPOS DEDE KORKUT
HZ. FATIMA DESTANI
URDU DİLİNDE SÖZLÜK HAZIRLAMA GELENEĞİ
ÇARESİZLİĞİN YANKILANAN SESİ: “ELİMDEN NE GELİR” REDİFLİ GA...
THE PATRIARCHAL IMPLICATIONS IN THE CLEFT BY DORIS LESSING
POPÜLER ÇEVİRİ ÇOCUK ROMANLARININ İÇERİK BAKIMINDAN İNCELEN...
KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİNDEN BİR HERAKLES HEYKELCİĞİ: “HERAKL...
ISAURA ANTİK KENTİNDEKİ HAÇ TEMALI MEZAR STELLERİ
ISAURA ANTİK KENTİ OSTOTEKLERİ
KAMUSAL ALANDA DÖNÜŞEN YAPILAR: AGORADAN SANAL UZAMA
MERKEZ-ÇEVRE DÜALİZMİ BAĞLAMINDA TAŞRANIN ONTO-POLİTİK DOĞA...
DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN DİNDARLIK ...
OSMANLI DEVLETİ ZAVİYESİNDEN 1904-1905 RUS-JAPON HARBİ
TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİ
KARAGÖZ VE HACİVAT: BAŞKALDIRI VE İTAATİN YANSIMALARI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 35<%$ Resources: Default, Sayi %>: 35
L’UNIVERS ROMANESQUE DE TAHSİN YÜCEL ET SES SOURCES FRANCAI...
İZMİRLİ ALİ EFENDİ’NİN SULTAN III. MURAT DEVRİ BİLGİNLERİ ...
OKTAY RİFAT’IN TECELLİ BAŞLIKLI ŞİİRİ VE ÇEVİRİLERİ ÜZERİND...
DIE HÄUFIGSTEN SCHREIBFEHLER DER LERNENDEN DES DEUTSCHEN AL...
MARGUERITE YOURCENAR’IN ATEŞLER VE DÜŞ PARASI ADLI YAPITLAR...
LA CRITIQUE IRONIQUE DE L’ACQUISITION DE LA DOCTRINE DE LIB...
YENİ BİR HAMSE ŞAİRİ: ABDÎ VE MANZUM BOSTÂN TERCÜMESİ
MODERN ARAP EDEBİYATINDA ÖNE ÇIKAN BAZI TEMALAR
MUALLAKALARDA BİTKİ VE HAYVAN TASVİRLERİ
CÖNKLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI