Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 9.2.2016
DergininWebsitesi: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad
Dergi Hakkında: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi [SEFAD], Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Dergimizde dil, edebiyat, tarih, eğitim, sosyoloji gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Dergimizde Türkçenin yanısıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça ve Urduca çalışmalar yayınlanmaktadır.
ISSN: 1300-4921
Dergi Dili: Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiSelçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 37<%$ Resources: Default, Sayi %>: 37
STRANGERS IN THE SAME COUNTRY: THE COMPLEXITY OF SISTERLY S...
NATSUME SŌSEKİ’NİN ESERLERİNDE MODERNLEŞME VE BATI İLE JAPO...
VOLTAİRE’İN ESERİ ZADİG’TE ADALET VE MUTLULUK ARAYIŞI
ABDURRAHMÂN EŞ-ŞARKÂVÎ VE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINDA AİLE ...
PLANTATION NOSTALGIA: IMMIGRATION, LABOR, CASINO INDUSTRY, ...
UNITS OF MEASUREMENT: ORAL TRADITION, TRANSLATION STUDIES A...
THE ART OF AN ANTI-ROMANTIC AND AN ANTI-MODERNIST: LARKIN A...
DİVAN ŞİİRİ-CÖNK İLİŞKİSİ VE “CÖNK” REDİFLİ GAZELLER
AN AMBIVALENT CONRAD IN AN OUTPOST OF PROGRESS
İSPANYA’DA MİLLİYETÇİLİK VE TARİHÎ ROMAN
A DYSTOPIAN VIEW OF BERLIN IN 2039: THE DYSTOPIAN REFLECTIO...
MEDIEVAL HYBRID AND MIMIC IDENTITIES: GEOFFREY CHAUCER’S FR...
CELESTINA: CALISTO VE MELİBEA’NIN TRAJIKOMEDYASI’NDA ORTAÇA...
THE QUESTION OF VICTORIANISM AND PROGRESS IN GASKELL’S CRAN...
THREE SOLDIER-POETS: RUPERT BROOKE, EDWARD THOMAS AND ISAAC...
MODERNIST OR ROMANTICIST? ARTISTIC ELEMENTS IN NÎMA YUSHIJ’...
ON THE EDGE OF ARTIFICIAL LIFE AND EXISTENTIALISM: LEGITIMI...
FRANSA MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDEKİ CÖNKLERDE ÂŞIK ÖMER ADINA KAY...
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENCİ MOTİVASYONU
ÇOCUKLARDA (8-11 YAŞ) ALGILANAN STRES ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE U...
DOĞANHİSAR MEZAR STELİ
KIRSAL ÖLÇEKTE GELENEKSEL KONUT MİMARİSİNİN KORUNMASI: ÖZGÜ...
TOPLUMSAL DÜNYANIN BEDENSEL TEMELLERİ: DURKHEİM, SİMMEL VE ...
AHİLİĞİ POTLAÇ KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEN YENİDEN DÜŞÜNMEK
SİND'DE İSLÂM FETİHLERİ I
YUKARI MENDERES VADİSİNDE ERKEN DÖNEM YERLEŞMELERİ
EMEK, SİBERNETİK VE TOPLUM
EĞLENCE KÜLTÜRÜNÜN BİR PARÇASI: OSMANLI LÂLE ŞENLİKLERİ, ÇE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 41<%$ Resources: Default, Sayi %>: 41
Liedtexte Der 90er Jahre Mit Migrationshintergrund
Büyükannelerin Torun Büyütme Yaşantılarının İncelenmesi
Enseignement Du Fle: Les Documents Visuels Utilisés Dans L’...
Unfolding the Connection between the Kantian Self and Time
Türk Etnografyasının Araştırılmasında Saul Matveyeviç Abram...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 38<%$ Resources: Default, Sayi %>: 38
Beyşehir’in Huğlu Kasabasında Yaşayan Türkmenlerin Belirgin...
Writing and the Self: John Fowles’ Autobiographical Non-Fic...
İnkılapçı Kanonun İzinde Gerçek Hikâyeye Doğru: Dikmen Yıld...
Filiz Özdem’in Sırlarla Dolu Konak Adlı Eserinde Deyimler
Funktionsverbgefüge im Deutschen und Türkischen: Eine Analy...
16. ve 20. Yüzyıl İspanyol Romanında Anti-Kahramanın Gelişi...
De Caniba ou Cannibale de Christophe Colomb à Caliban d’Aim...
Mrs. Dalloway Revised: The Sense of Change and Disillusionm...
Sıradanlaşmaya Karşı Direniş: The Wooster Group
Jacques Derrida’da Yazı ve Anlam Oyunu
Modernizm ve Gelenek Arasında Bir Ütopya: Maske ve Ruh
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrenci Memnuniyeti
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 35<%$ Resources: Default, Sayi %>: 35
L’UNIVERS ROMANESQUE DE TAHSİN YÜCEL ET SES SOURCES FRANCAI...
İZMİRLİ ALİ EFENDİ’NİN SULTAN III. MURAT DEVRİ BİLGİNLERİ ...
OKTAY RİFAT’IN TECELLİ BAŞLIKLI ŞİİRİ VE ÇEVİRİLERİ ÜZERİND...
DIE HÄUFIGSTEN SCHREIBFEHLER DER LERNENDEN DES DEUTSCHEN AL...
MARGUERITE YOURCENAR’IN ATEŞLER VE DÜŞ PARASI ADLI YAPITLAR...
LA CRITIQUE IRONIQUE DE L’ACQUISITION DE LA DOCTRINE DE LIB...
YENİ BİR HAMSE ŞAİRİ: ABDÎ VE MANZUM BOSTÂN TERCÜMESİ
MODERN ARAP EDEBİYATINDA ÖNE ÇIKAN BAZI TEMALAR
MUALLAKALARDA BİTKİ VE HAYVAN TASVİRLERİ
CÖNKLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 42<%$ Resources: Default, Sayi %>: 42
Öteki’yle Kendini Savunmak: Bulgakov’un Molière Efendi’si
A Socialist Feminist Reading of Thatcherite Women in Britis...
Tarihsel Romana Genel Bakış ve Dominique Baudis’nin Cebelit...
Resistance Narratives: A study of H. M. Naqvi’s Home Boy
Japon Yazar Abe Kōbō’nun Yolun Sonundaki İşarete Doğru(Ovar...
L’Echo de la Violence en Milieu Scolaire Dans le Roman Inti...
XV. Yüzyılda Muhammed Tarafından Yazılan Manzum Sîret’ten B...
An Evaluation of Professional Development Perception and Pa...
Allured by Satan, the World and the Flesh: Representations ...
Cahit Sıtkı Tarancı Şiiri ve Örnekler Işığında Almancaya Çe...
Ebû Bekir ez-Zübeydî’nin Pedagojik Açıdan Arap Dilinin Öğre...
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Dinlem...
L2 Learners’ Perceptions of Using L1 in EFL Classrooms
In-Service Training Needs of Efl Teachers in Non-Formal Edu...
Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nde Bulunan Doğu Sigillat...
A Cultural Heritage in the Walled City of Nicosia: "Dervish...
Akademik Taylorizm, Performans Yönetimi ve Akademik Üretimd...
1961-1971 Yılları Arasında Türkiye’de Kürtçülük
Devlet Adamı C. Abdrahmanov ve Günlüğünün Tarihi Kaynak Ola...
Klasik Şiirin Nadide Bahçesi: Şiiristan
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 36<%$ Resources: Default, Sayi %>: 36
ZUR ENTWICKLUNG EINES DEUTSCHSPRACHIGEN MASTERSTUDIENENGANG...
THE AXIS OF EVIL: THE ALLIANCE OF NEO-CONSERVATISM AND NEO-...
ERICH KÄSTNER’DE BÜYÜKŞEHİR
BİR EDEBİYAT DERSİNDE BİR ŞİİRİ ÇEVİRİLERİYLE OKUMAK: WALT ...
KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKÇE VE ALMANCA İKİLEM...
NESÎMÎ’NİN “SENDEN DÖNMEZEM” REDİFLİ GAZELİNE ESTETİK BİR Y...
TAŞRANIN ÖYKÜDEKİ YENİ GÖRÜNÜMLERİ
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MALE SETTING IN THE FIGHT CLU...
THE LOCALIZED HERO AND ESCAPE FROM FREEDOM IN THE MUSIC OF ...
ASİYA CEBBAR’IN BABA EVİNDE BANA YER YOK ADLI ESERİNDE SÖMÜ...
AN ORIGINAL COPY: THE FILM ADAPTATION OF KAZUO ISHIGURO’S N...
بررسی و مقایسۀ شعر سعدی و نابي در ادبیات تطبیقي
VELED ÇELEBİ’NİN HAYRU’L-KELÂM ADLI ESERİ
HALÎLÎ VE TUHFETU’L-UŞŞÂK ADLI MESNEVÎSİ
EDEBİYATA EKOELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR: EKOŞİİR VE ELİF SOFYA
NÂKİD İBRÂHÎM EFENDİ (öl.1717) VE EŞ-ŞERHU’S-SEDÎD Lİ’L-ʻAV...
ZUR ÜBERSETZUNG VOM TÜRKISCHEN NATIONALEPOS DEDE KORKUT
HZ. FATIMA DESTANI
URDU DİLİNDE SÖZLÜK HAZIRLAMA GELENEĞİ
ÇARESİZLİĞİN YANKILANAN SESİ: “ELİMDEN NE GELİR” REDİFLİ GA...
THE PATRIARCHAL IMPLICATIONS IN THE CLEFT BY DORIS LESSING
POPÜLER ÇEVİRİ ÇOCUK ROMANLARININ İÇERİK BAKIMINDAN İNCELEN...
KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİNDEN BİR HERAKLES HEYKELCİĞİ: “HERAKL...
ISAURA ANTİK KENTİNDEKİ HAÇ TEMALI MEZAR STELLERİ
ISAURA ANTİK KENTİ OSTOTEKLERİ
KAMUSAL ALANDA DÖNÜŞEN YAPILAR: AGORADAN SANAL UZAMA
MERKEZ-ÇEVRE DÜALİZMİ BAĞLAMINDA TAŞRANIN ONTO-POLİTİK DOĞA...
DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN DİNDARLIK ...
OSMANLI DEVLETİ ZAVİYESİNDEN 1904-1905 RUS-JAPON HARBİ
TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİ
KARAGÖZ VE HACİVAT: BAŞKALDIRI VE İTAATİN YANSIMALARI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 38<%$ Resources: Default, Sayi %>: 38
Representations of Lovesickness in Victorian Literature
Millî Kütüphanede Kayıtlı 06 Mil Yz A 803 Numaralı Şiir Mec...
Activation of Empathy Feelings in Raymond Carver’s A Small,...
Rusçanın Yabancı Dil Olarak Edinimindeki Zorluklar: Dilbilg...
Julio Cortázar’ın Öykücülüğü
Eğitimsel Açıdan Uygur ve Kıbrıs Türk Masal Kahramanları Ba...
Beşir Fuad ve Gerçekçilik
Avrupa’da Âşıklık Geleneğinin İcrası ve Bu Geleneği ‘Gelece...
Erzurumlu Darîr’in Sîretü’n-Nebî Adlı Eserinden Eski Anadol...
Une Nouvelle Forme d’Autobiographie dans Les Années d’Annie...
An Apprenticeship in Immaturity: Witold Gombrowicz’s Ferdyd...
Sultana'nın Rüyası: Bangladeşli Bir Kadının Feminist Ütopya...
Eleştiri Kültürünün Konya Türkülerine İz Düşümü
Deutsch als Fremdsprache im Tourismus: Empirische Untersuch...
Sınıf Öğretmenlerinin Boş Zaman Değerlendirme Farkındalıkla...
Börükçü’den Bir Grup Siyah Figürlü Lekythos
Afyon Gedik Ahmet Paşa Cami Taçkapısı
Türkiye Camilerinde Okutulan Hutbelerin Birlikte Yaşama Söy...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 35<%$ Resources: Default, Sayi %>: 35
KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN DEJENERE TİPLERİNDEN VÂİZ
UYUMSUZLUK (UYUŞMAZLIK) TEORİSİ BAĞLAMINDA ORTAOYUNU METİNL...
DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEKİ SARFA DA...
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ GALATA MEVLEVİHANESİ BÖLÜMÜ 161 NUM...
ANKARA’DA ERKEN BİZANS DÖNEMİ MEZAR ALANI KAZISI
KONYA KOYUNOĞLU MÜZESİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT İKİ STEL
ANADOLU’DA ROMA CUMHURİYET DÖNEMİNE AİT VERİSTİK STİLDE İŞL...
KONYA'DA AİLE DESTEK ÇALIŞMALARININ SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCEL...
KARTEZYEN DÜALİZM’İN ‘DEMİR KAFES’İ VE WEBER’İN ANLADIĞI İS...
TÜRK SİYASETİNDE SON DÖNEM AİLE POLİTİKALARI
MAX WEBER VE DEĞERLER SOSYOLOJİSİ: BİR METODOLOJİK İKİLEMİN...
ÂLİM, ŞÂRİH VE ŞAİR HAYDAR ALİ DİRİÖZ’ÜN ESERİ: “KUDEMÂNIN ...
ALTAYCA KELİME SONU –N SESİ ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 37<%$ Resources: Default, Sayi %>: 37
ATATÜRK KİTAPLIĞI YAZMA ESERLER BÖLÜMÜ K280 NUMARALI ŞİİR M...
TÜRK HARF DEVRİMİ ÖNCESİ BİR ALFABE ÖNERİSİ: İLMÎ VE TARİHÎ...
SIMON SAYS IT SHOULD BE CONTEXTUAL: VOCABULARY TEACHING DUR...
FROM MRS WARREN’S PROFESSION TO PRESS CUTTINGS: THE WOMAN Q...
FORSTERIAN MODEL OF CHARACTERIZATION AND NON-HUMAN CHARACTE...
TALİP APAYDIN’IN ROMANLARINDA DİN (İSLAM) ALGISI
FROM REAL TO REEL: HOLLYWOOD’S CULTURE OF ORIENTALISM IN AN...
HEINRICH BÖLL’DE SAVAŞ VE EVLİLİK
MUTFAKTA EDEBİYAT: LAURA ESQUIVEL’İN ACI ÇİKOLATA ADLI ESER...
TURKISH STUDENTS’ ERASMUS EXPERIENCES: CHALLENGE OF FACING ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 40<%$ Resources: Default, Sayi %>: 40
Birinci El Kaynaklara Göre Isparta Depremleri (19. Yüzyılın...
Halepli Zeki Paşa’nın Almanya’daki Görevi Üzerine
Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıl Gezi Edebiyatında Ev/Yurt ...
The Experiential Theatre of Anthony Neilson and The Wonderf...
Incorporating Environmental Education in English Language T...
Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sev...
Sa‘di-yi Şîrâzî’nin Yolculuklarının “Gülistân” Eseri Üzerin...
Subtitle Translation: Cultural Components in the Translatio...
Identity and Intertextuality in Kate Atkinson’s Emotionally...
Aşağılık Karmaşasına Hapsolmuş Bir İsim: Ahmet Haşim
İvan Bunin’in Arsenyev’in Yaşamı Adlı Romanında Ölüm Teması
Witnessing Trauma in Simon Stephens’ Motortown
Süleyman Uluçamgil’in Gözüyle Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Yön...
İki Hunza Masalı ile Bazı Keloğlan Masal Varyantlarındaki B...
Almanca ve Türkçede Adın Belirtme Durumu
The Utilization of the European Standards for Defining Educ...
The Utilization of the European Standards for Defining Educ...
The Utilization of the European Standards for Defining Educ...
Lykaonia Bölgesi Kuzeydoğu Kesimi Tarihi ve Yerleşim Yerler...
Lykaonia Bölgesi’nde Roma Dönemi’ne Ait Bir Grup Koloni Ico...
Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Hellenistik Seramik
Bir Kentsel Mekân Olarak Konya Alâeddin Tepesinde Gündelik ...
Prens Sabahaddin Düşüncesinin Türk Sosyal ve Siyasal Düşünc...
Hitit Devleti ile Vassalları Arasında Yapılan Antlaşmalarda...
İçbatı Anadolu’da Kutsal Bir Dağ: Murat Dağı (Dindymos)
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 39<%$ Resources: Default, Sayi %>: 39
Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi’nin (Komparatistik...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 41<%$ Resources: Default, Sayi %>: 41
Okul Yöneticilerinin Desteğiyle Oluşturulan Sosyal Sermayen...
Esnaflara Dair Çalışmaların Kayıp Halkası: Sosyal Sermaye
Toplumsal Uyum İçin Eğitimin Önemi: Türkiye’deki Suriyelil...
Bir Siyasî İçecek Olarak Türk Kahvesi
Sind’de İslâm Fetihleri II
I. Dünya Savaşı ve Sonrasında Kumarın Yaygınlaşması ve Osma...
İki Seyyah Bir Kültür: Broquière ve İbn Battûta Seyahatnâme...
Ai Khanoum-Ay Hanım
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 34<%$ Resources: Default, Sayi %>: 34
15. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN DİYARBAKIRLI HALÎLÎ’NİN ŞİİRLERİ
BEYÂNÎ-ZÂDE AYÂNÎ’NİN GAZELLERİ
BİR AZİZİN HASRETİ OLMAK (SEZAİ KARAKOÇ’UN PEYGAMBER TASAVV...
THE IMAGE OF THE BULLFIGHT AND BULLFIGHTER IN 20TH CENTURY ...
PEYAMİ SAFA ROMANLARINDA SOSYOLOJİK İMGELEM
SÜLEYMAN FİKRİ ERTEN’İN ‘İLM-İ BELÂGATDAN BEYÂN VE BEDΑ H...
DEĞİŞEN TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN İŞLEVLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: ...
RICHARD SENNETT’İN ÇALIŞMALARINDA TOPLUMSALLAŞMANIN BAZI RE...
DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEKİ NAHVE DA...
AYAZ İSHAKİ'NİN ÜYGE TABA (EVE DOĞRU) ROMANINDA MİLLÎ VE Dİ...
LİVÂYÎ BEY MECMÛ‘ASI
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ŞEB-İ YELDÂ
ESKİÇAĞDA YAZI, KİTAP VE KÜTÜPHANENİN OLUŞUM SÜRECİ; GÜNÜMÜ...
BÜYÜSÜ BOZULMUŞ DÜNYAYI BÜYÜLEMEK
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 41<%$ Resources: Default, Sayi %>: 41
Improving Motivation in Translator Training: Achievement Go...
XIX. Yüzyılın İki Gezgini, Théophile Gautier ve Hayrullah E...
The Others in Charlotte Brontë’s Jane Eyre: A Postcolonial-...
Almanya’da II. Dünya Savaşı Sonrası Yaşanan Bellek Patlamas...
XV. Yüzyılda Muhammed Tarafından Yazılan Manzum Sîret’in Nü...
Grotesque and Southern Gothic in Cormac McCarthy’s Blood Me...
Divan Şiirinde “Dedim-Dedi” Söyleyişi
The Monsters of Geoffrey Chaucer: The Miller in The General...
Çeviri Eğitiminde Türkçenin Dil Bilgisi: İşlevsel Yaklaşım
Horasan Türkçesinin Deregez Ağzına Ait Bir Metin: Ellahekbe...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 39<%$ Resources: Default, Sayi %>: 39
Köy Odalarından Hareketle Bir Orta Anadolu Köyünün Halk Huk...
Theories of the End of the Novel
Demirci Halı Dokumacılığında Kullanılan Terimler ve Derleme...
Türkmen Türkçesinde -(I)p / -(U)p Eki ve İşlevleri
Otomatik Çeviri Araçlarının Yabancı Dil Öğretiminde Kullanı...
Âşık Tarzı Yer ile Gök Destanlarının Kökeni Üzerine Bir İnc...
Oppression of Women in Assia Djebar’s So Vast The Prison
Of Human Bondage and the Question of Free Will
Not So Grim: Liz Lochhead’s Subversion of Patriarchy in The...
Lavery’s Frozen: The Psychosexual History of a Sexual Preda...
Kız-Kadın Kimliğinin Oluşumu ve Kadına Bakış Bağlamında Top...
تر کی اور اردو کے درمیان تہذ یبی-لسانی روابیت
Anadolu Türk Halk Hekimliğinde Toprak
Defâ῾i Mukaddes Şairi Kayser-i Eminpûr’dan Savaş İçin Bir Ş...
Narrative Unreliability in The Good Soldier: A Tale of Pass...
Bir Övgü Unsuru Olarak Şehnâme Kahramanlarının Klasik Türk ...
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların Öğretim Ama...
Fatsa/Cıngırt Kayası 2012-2014 Sezonu Kazılarından Ele Geçe...
Metropolis’ten İki Komutan-Yönetici Heykeli Parçası
Çağdaş Türk Romanında Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’nin Postmod...
Türkiye’de İslami Kimliğin Bedensel Dönüşümü
Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları
Renk Sembollerine Dair Sosyolojik Bir İnceleme
Mahalle ve Konut Tipolojisi Açısından Bahçesaray (1650-1675...
Hititlerde Yerleşim Yeri-Kutsal Dağ İlişkisi Üzerine Bir Me...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 43<%$ Resources: Default, Sayi %>: 43
Ömer Seyfettin'in “Horoz” ve “Dünyanın Nizamı” Hikâyelerini...
Giving up or Pursuing Translation? The Impact of Strategic ...
Borçalı’da Bir Söz Ustası: Aslan Kosalı ve Şiirleri
Trabzon Geleneksel Mutfağında Tatlılar ve Çekme Helva
Philippe Claudel’in Bay Linh ve Torunu Romanında Zamanötesi...
Kemal Özer’in Şiirlerinde Ölüm Teması
Clash of Past and Present: Production of Historical and Rep...
Translation of Ambiguous Words by Translation Trainees
Mekke’de Bir ‘Alman’ Seyyah: Ilija Trojanow
Adalet Ağaoğlu’nun Öykülerinde Diyalektik İmge
Ahmet Gazioğlu’nun Kıbrıs’ta Aşk ve Savaş Adlı Romanına 197...
The Sounds of Horseshoe a Zoopoetic Reading of Yılkı Atı by...
Türkçedeki Yan Cümlelerde Öznenin İfade Ediliş Biçimleri
Matbu Bir Remilnâme Örneği
Die Wochenmarktsprache in der Türkei und in Deutschland
Silifke Uzuncaburç’ta Geleneksel Yöntemlerle Pekmez Yapımı ...
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Bağdaşıklık Araçları...
Training von Lesestrategien im deutschsprachigen Literaturs...
Yayık: Gökhöyük Bağları Höyüğünde Süt ve Süt Ürünleri Üreti...
Aşiret Yapılarında Boşanma Deneyimi: Van Örneği
Farklılıkların Birarada Yaşamasında Bir Sorun Alanı Olarak ...
Batman Kıraathaneleri
15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Demokratik Bilincin Kut...
İsmihan ve Mezid’in Hikâyesi: Osmanlı Toplumunda Mahremin K...
Memleketini Anlatan Seyyahlar: Trabzonlu Seyyahların Metinl...
Ortadoğu’da Askeri Denge ve İttifaklar: I. Dünya Savaşı’nda...
Abdülmecid Dönemi Hürriyet Bağlayıcı ve Kısıtlayıcı Ceza Uy...
Ten ve Taş -Batı Uygarlığında Beden ve Şehir
Sosyolojiye Çağrı: Hümanist Bir Perspektif