image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 43
Makale Başlık: 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrasında Demokratik Bilincin Kutsal Bileşenleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Sacred Components of Democratic Consciousness After July 15 Coup Attempt
Makale Eklenme Tarihi: 23.06.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışma, 15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisindeki FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe kalkışmasının bastırılmasından sonra kamu düzeninin yeniden tesisi ve demokratik düzenin tahkimi amacıyla devletin bazı araçlardan nasıl yararlandığını açıklamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede önce Türkiye’de demokratikleşme süreci ve bu süreci kesintiye uğratan darbe ve darbe girişimleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra 15 Temmuz kalkışması ardından hükümetin dinî, askerî ve toplumsal alandan özenle seçtiği bazı sembol, simge, ritüeller etrafında yeni bir kolektif bilinç inşa edilme çabasına dikkat çekilmektedir. Çalışmada, sosyolojik araştırmalarda yaygın olarak kullanılan kuramsal yaklaşımlardan biri olan sembolik etkileşimci bakış açısından yararlanılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to explain how the state benefited from some tools to reorganize public order and consolidate the democratic order after the suppression of the coup attempt by the members of FETO (Fethullahist Terror Organization) in the army on 15 July 2016. In this context, firstly, brief information is given about Turkey’s democratization process and coups and coup attempts that interrupted this process. Then, after July 15 coup attempt, attention is drawn to the effort of the government to build a new collective consciousness around some symbols, icons and rituals which were selected by it from religious, military and social spheres. This study includes the symbolic interactionist perspective which is one of the theoretical approaches widely used in sociological researches.

PDF Formatında İndir

Download PDF