image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 38
Makale Başlık: Börükçü’den Bir Grup Siyah Figürlü Lekythos
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Group of Black Figured Lekythos from Börükçü
Makale Eklenme Tarihi: 19.01.2018
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmada, Muğla İli, Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Beldesinde, Aladağ’ın batısında yer alan, Antik Karya Bölgesi sınırları içinde kalan Börükçü kırsal alanında bulunan beş adet siyah figürlü leythos değerlendirilmiştir. Börükçü lekythoslarından dört tanesi mezar (no. 1-2, 4-5),bir tanesi sondaj (no.3) buluntusudur. Börükçü siyah figürlü lekythosların tümü de omuzlu lekythos (shoulder lekythos – standart type) grubundandır ve Richter – Milne ‘’Tip II – Shoulder set offfrom body’’lekythos grubu içinde yer almaktadır. Börükçü lekythoslardan, no.1, 2 ve 3’ün gövde üzerinde yer alan bezeme ve forma göre ‘‘’Beldam Ressamı ve Atölyesi Grubu’’, no.4’ün ‘’Beldam – Haimon grupları’’ ile ilişkili örneklerden oldukları tespit edilmiştir. Benzer ve yakın örneklere göre, Börükçü siyah figürlü lekythosların hepsi MÖ 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, five black- figured lekythoi from Börükçü area which is located in the west of Aladağ mountain, within the boundaries of the ancient Caria region ( in modern Yatağan/Muğla) have been examined. Four of them are grave gifts (no. 1-2, 4-5), and one of them is the sounding excavation find (no.3). All of the Börükcü black-figure lekythoi are in the group of “standart shoulder lekythos” and are in the‘’type II – shoulder set off from body’’ in the typology of Richter and Milne (Richter-Milne 1973). According to the types and the decorations on the body, the samples 1, 2 and 3 are related to the “Beldam Painter and Workshop Group” and the sample 4 is related to the “Beldam-Haimon Workshop”. All the black figure lekythoi of Börükçü are dated to the first half of the fifth century BC in the light of similar and close examples.

PDF Formatında İndir

Download PDF