image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 38
Makale Başlık: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrenci Memnuniyeti
Makale Alternatif Dilde Başlık: Student Satisfaction in Learning Turkish as a Foreign Language
Makale Eklenme Tarihi: 19.01.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Yabancı uyruklu öğrenciler, Ural-Altay dillerine mensup ve sondan eklemeli olan anadilimiz Türkçeyi öğrenirken bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Yabancı dil olarak Türkçenin gerek yapısal ve anlamsal, gerekse kullanış biçimleri olarak diğer dillere göre daha zor öğrenildiği bilinen bir gerçektir. Öğrencilerin bu dili iyi bir şekilde öğrenebilmelerinde Öğretim elemanlarına büyük görev düşmektedir. Bu nedenle Öğretim elemanlarının bu öğrencilere yabancı dil olarak Türkçeyi öğretirken, kapsamlı ve stratejik bir program hazırlamaları elzemdir. Bu bağlamda, Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki (TÖMER) yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenimlerindeki memnuniyetlerini dile getirmek ve karşılaştıkları zorlukları tespit etmek, sonuç olarak elde edilen bulgular neticesinde Türkçenin öğrenimini kolaylaştırmaya katkı sağlayabilmek için bu çalışma yapılmıştır. Çalışmamızda uygulanan anketlerden yola çıkarak TÖMER’deki öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenimlerindeki memnuniyetleri göz önüne alınmış ve yeni yönelimler ve stratejiler geliştirmek amaçlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Foreign students encounter difficulties to learn our language which is coming from the “Ural- Altaic language family” and which is an agglutinating language. It is true that learning Turkish language is more difficult compared to the other languages due to its structural and semantic features as well as its forms of use. In this way, with the aim of contributing to the simplification of learning Turkish language, the TÖMER center at Selçuk University carries out some activities. In one of these activities, the foreign students were asked to express their satisfaction in their studies and identify the difficulties they faced. Based on the questionnaires applied in the study, the satisfaction of the students of TÖMER in learning Turkish as a foreign language was taken into consideration and accordingly new orientations and strategies were developed.

PDF Formatında İndir

Download PDF