image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 37
Makale Başlık: DOĞANHİSAR MEZAR STELİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: GRAVE STELE FROM DOĞANHİSAR
Makale Eklenme Tarihi: 9.08.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Doğanhisar günümüz coğrafyasında Konya iline bağlı bir ilçedir. Sultan Dağları’nın kuzey-doğu eteklerinde yer almaktadır. Konya il merkezine 122 km. uzaklıktadır. Antik Dönem yollarının kavşak noktalarından dördü ilçe sınırları içerisinde, biri de ilçe sınırındadır. Bilimsel açıdan yüzey araştırmaları dışında arkeolojik araştırma yapılmamıştır. Phrygia Bölgesi sınırları içerisine dahil edildiği bilinen Antik Dönem yerleşiminin adının “Meteos” olarak geçtiğini görüyoruz. İlçe merkezinde çeşitli hafriyatlar sırasında ele geçmiş olan çok sayıda arkeolojik malzeme bulunmaktadır. Bu malzemelerin bir kısmı Halil Çıvgın Parkında, bir kısmı cami duvarlarında şpolyen (devşirme) malzeme olarak kullanılmıştır. Söz konusu malzemeler, mezar stelleri, lahit gövde ve kapakları, kitabeli parçalar, bezemeli mimari elemanlar olarak sıralanabilir. Bu çalışmada ele alacağımız mezar steli de 2002 yıllarında ilçenin Ezze Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde Ezze Camii’nin önünde yapılan kanalizasyon çalışması sırasında ele geçmiştir. Sağlam bir mezar stelidir. Stelin ele geçtiği alan yöre halkı tarafından “Eski Mezarlık Alanı” olarak tanımlanmaktadır. Aynı alanda mezar steli ile birlikte üst kısmı kırık, çelenk figürlü bir başka mezar steli parçası da üzerindeki 7 satırlık Grekçe kitabe ile dikkat çeker. Çalışmamızın konusunu oluşturan stel yerel kireçtaşından yapılmış olup üzerinde yer yer aşınma ve kireçlenme görülmektedir. Tapınak ön cephesi görünümünde işlenmiş mezar stelinin üzerinde bir bayan büstü ve beş satırdan oluşan Grekçe yazıt bulunmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Doğanhisar is located in the north-east of Sultan Mountains and 122 km. far from the center of Konya. Four of the ancient crossroads are in the border and one of them is on the border line of the town. There has not been any scientific study in this region except for few surveys. Ancient name of the settlement of this town was “Meteos” and it was in the borders of Phrygia region. During the various construction excavations, a large number of Archaeological materials have been uncovered in the center of the district. Some of these materials were at Halil Çivgin Park and some of them can be seen as part of the walls of the mosque as reused (spolyen) material. These materials can be listed as grave steles, sarcophagi parts and decorated architectural element sandals. In this study, we will deal with a solid grave stele which was found during a canalization excavation in the district. This site is referred as "Old Cemetery" by locals. Stele which is the subject of our study is made by domestic lime stone and formed like a temple facade. The upper of the front side has a female bust and there is a 5 lines inscription in Greek under it.

PDF Formatında İndir

Download PDF