image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 38
Makale Başlık: Sıradanlaşmaya Karşı Direniş: The Wooster Group
Makale Alternatif Dilde Başlık: Organized Resistance against Norms: The Wooster Group
Makale Eklenme Tarihi: 19.01.2018
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Yaklaşık otuz beş yıldır çalışmalarını sürdüren The Wooster Group, dünyanın en iddialı ve radikal tiyatro topluluklarından biridir. Bu çalışmada, Sakonnet Point, Rumstick Road ve L.S.D. (… Just the High Points…) oyunlarından yola çıkarak The Wooster Group’un merkez kavramını nasıl sorunsallaştırdığı, prova sürecinin oyunun bir parçası haline nasıl getirildiği ve izleyiciye yeni anlamlar ürettiren çok anlamı yapının nasıl oluşturulduğu incelenir. Metinlerde yatan çelişkileri ya da ideolojileri ortaya koymak için The Wooster Group’un metinlere nasıl yaklaştığı ele alınır. Son olarak, grubun oyuncu ve karakter arasındaki ilişkiye nasıl yeni bir bakış açısı getirdiği Willem Dafoe üzerinden örneklendirilir. Özetle, The Wooster Group’un pek çok açıdan Jacques Derrida’nın yapısöküm yöntemine sahnede nasıl hayat verdiği ortaya konur.
Alternatif Dilde Özet: The Wooster Group has been one of the most radical theatre companies of the world in the past thirty five years. This article examines how The Wooster Group abandons the idea of establishing a center, and how they work as an ensemble in creating the text. It also demonstrates how the rehearsal process becomes the text itself and how their performances generate multiple meanings. Moreover, it explores the ways the group deciphers the discrepancies that permeate the text. Finally it takes a look at their idea of acting, the relationship between the actor and the character through Willem Dafoe. Overall the article exemplifies how their performances reflect the deconstructionist ideas of Jacques Derrida.

PDF Formatında İndir

Download PDF