image.jpg

Derginin Adı: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Cilt: 2022/1
Sayı: 47
Makale Başlık: II. Meşrutiyet Döneminde At Neslinin Islahına Yönelik Bir Örgütlenme Örneği: Islah-ı Nesl-i Feres Cemiyeti
Makale Alternatif Dilde Başlık: Organization for Breeding the Horse Lineage during the Second Constitutional Era: The Case of Islah-ı Nesl-i Feres Cemiyeti
Makale Eklenme Tarihi: 18.06.2022
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu makale, II. Meşrutiyet sonrasında 11 Nisan 1912’de iyi cins at yetiştirmek, at yarışları düzenlemek, biniciliği geliştirmek amacıyla padişahın himayesinde kurulan Islah-ı Nesl-i Feres Cemiyeti’nin faaliyetlerine odaklanmıştır. Osmanlı Devleti’nde atın çekim gücü ve taşıma kapasitesi, tarımsal ekonomi ve savunma açısından hayati bir öneme sahipti. Ancak XIX. yüzyılın ilk yarısından itibaren ihtiyaçlara göre at neslinin ıslahı ve çoğaltılması hususunda bazı sıkıntılar mevcuttu. Zira tımar sisteminin bozulması ve Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması at yetiştiriciliğine zarar vermişti. Askeri ve tarımsal ihtiyaçları karşılamak için modern haralar kurulsa da bu çaba yeterli olmadı. Arz sıkıntısı ve satın alma düzenlemeleri, Osmanlı ordusunun lojistiğini tehdit eder boyuta ulaştı. Bu nedenle Osmanlı Hükümeti, Avrupalı devletlerde olduğu gibi nitelikli atlarda yerli bir pazarın yaratılmasına yönelik politikalar üretmeye başladı. Hükümet, at cinsinin ıslahını sağlayan vasıtalardan birisi olan at yarışlarını düzenlemek için 1912’de Islah-ı Nesl-i Feres Cemiyeti’ni kurdu.
Alternatif Dilde Özet: This article focused on the activities of Islah-ı Nesl-i Feres Cemiyeti established in 11 April 1912 under the patronage of the sultan for breeding thoroughbred horse, organizing horse races, and improving riding, following the Second Constitutional Era. In the Ottoman State, pulling force and carrying capacity of a horse had vital importance in terms of agricultural economics and defence. However, there were some problems about breeding and reproducing the horse lineage according to the needs starting from the first half of the XIXth century. Collapse of the timar system and abolition of the Janissaries caused a loss in horse breeding. Despite the establishment of modern studfarms in order to fulfil the military and agricultural needs, this effort was not sufficient. The supply problem and the arrangements for purchasing reached a level that threatened the logistics of the Ottoman army. For this reason, the Ottoman Government started to develop policies for forming a domestic market on qualified horses like the once in European countries. The Government established Islah-ı Nesl-i Feres Cemiyeti in order to organize horse races that were one of the ways enabling breeding the horse lineage in 1912.

PDF Formatında İndir

Download PDF