Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 30.11.2015
DergininWebsitesi: http://joimar.com/
Dergi Hakkında: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi 2014 yılında yayın hayatına girmiştir. Dergi yılda 3 kez olmak üzere Mayıs, Ağustos ve Aralık aylarında elektronik olarak yayımlanır. Derginin yayın kabul ettiği temel alanlar eğitim bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve spor bilimleridir. Dergimize yayınlanması için belirtilen bu alanlara uygun olan özgün makale, derleme, kitap bölümü ve olgu sunumları gönderilebilir.
ISSN: 2149-2166
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar DergisiUluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Futbol Taraftarlarının Fair-Play Anlayışları
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Çocuklarda Beden Eğitimi ve Spora Katılımın Sosyal Gelişim ...
Sportif Oyunlarda Sıçrama Performansının Geliştirilmesinde ...
İlkokul Müdürlerinin Algılanan Çatışma Yönetim Stilleri ve ...
Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Örgütsel Vatandaşlık...
Yerel Yönetimlerin Yaptırdığı Spor Parklarıyla İlgili Sorun...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Üniversite Erkek Futbol Takımı Oyuncularında Bazı Motorik v...
W.A.Mozart, Klarnet Konçertosu, Stadler ve Basset-Horn
İlköğretim Birinci Devre Çocuklarının Temel Hareket Beceril...
Kanser Hastası Çocuklarda Tedavi ve Rehabilitasyon Sürecind...
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Say...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Yeni Yapılandırılan 3.Sınıf Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemlerinin Fen Bilgisi Dersl...
Ortaöğretim Öğrencilerinin Sersest Zaman Etkinlik Tercihler...
Gençlerde Saldırgan Davranışların Önlenmesinde Sporun Önemi
İşitme Engelli Sporcularda Atılganlık Düzeyinin Çeşitli Değ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Türkiye’de Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ders...
Türk Gençliğinin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Biçimler...
Engellilerde Sosyal Gelişim Yetersizlikleri: Sosyalleşme Sü...
Ortaokul Öğrencilerinin Serbest Zaman Tercihlerinin Cinsiye...
Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tu...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Hukuk Sosyolojisi Açısın...
İşitme Engelli Bireylerin Sportif Faaliyetlere Katılım Sevi...
Spor Lisesi Öğrencilerinin Ortaöğretim Yerleştirme Puanları...
Sporda Fair Play Kavramı: Fair Play’in Önemi