image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 1
Makale Başlık: W.A.Mozart, Klarnet Konçertosu, Stadler ve Basset-Horn
Makale Alternatif Dilde Başlık: W.A. Mozart, Clarinet Concert, Stadler And Basset-Horn
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Wolfgang Amadeus Mozart, Bestelediği konçertoları çevresindeki arkadaşı olan ve iyi icracılar için yazardı. Örnek olarak, Fagot Konçertosu´nu Freiherr Thaddäus van Dürnrtz’e, Obua Konçertosu’nu Giuseppe Ferlendis için bestelemiştir. Başka bir Fagot Konçertosu yazmamasının sebebi, sadece bir fagot icracısı arkasaşı olmasıdır. Mozart’ın klarnet ile ilk tanışmasından sonra, bu enstrumanı bir çok senfonisinde kullanmış, oda müziği eserleri dahil olmak üzere besteler yapmıştır. Klarnet Konçertosu (K.622) da dönemin önde gelen basset horn ve klarnet icracısı olan Anton Stadler (1753-1812) için bestelemiştir. Aynı zamanda ‘Klarnet Trio’ (K.498), ‘Klarnet Quintet’ (K.581) ve ‘Piano ve Nefesli için Beşli’ (K. 452) yine Stadler için bestelenmiş eserlerdir. Buna karşılık olarak, Stadler Konçerto`nun ilk seslendirişini bizzat kendisi 16 ekim 1791 yılında Prag`da gerçeklestirmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) generally composed instrumental concerto for the specific players. In the case of his bassoon concerto, he had written for bassoon player Freiherr Thaddäus von Dürnrtz, and his oboe concerto for Giuseppe Ferlendis. Mozart did not have any other occasion to compose any other bassoon concerto because he befriended only with one bassoon player. After he first heard the basset-horn, he used this instrument in many of his symphonies and he composed works for this instrument in chamber music genre. Mozart dedicated his Clarinet Concerto (K.622) to Anton Stadler (1753-1812) who was an important clarinet player of his time and Mozart’s good friend. Also, his ‘Clarnet Trio’ (K.498), ‘Clarnet Quintet’ (K.581) and ‘Quintet for Piano and Winds ’ (K. 452) are dedicated to Stadler. Therefore, Stadler first performed the A major Clarinet Concerto on October 16, 1791 in Prague.

PDF Formatında İndir

Download PDF