image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: İşitme Engelli Sporcularda Atılganlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation As Some Variables of Assertiveness Levels at Deaf Athletes
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı işitme engelli sporcuların atılganlık düzeylerinin cinsiyet, spor yapma yılı ve spor dalına göre incelemektir. Araştırmaya düzenli olarak spor yapan ve işitme engelliler milli takım kampına davet edilmiş olan toplam 173 işitme engelli sporcu katılmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların atılganlık düzeylerinin belirlenmesinde Rathus Atılganlık Envanteri kullanılmıştır. elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 15.0 programında Frekans, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonunda işitme engelli sporcuların atılganlık düzeylerinin düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sporcuların atılganlık düzeylerinin cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bunun yanında sporcuların atılganlık düzeylerinin spor yapma yıllarına ve ilgilendikleri spor dalına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p>0.05). Sonuç olarak araştırmada ele alınan demografik değişkenlerin işitme engelli bireylerin atılganlık düzeyleri üzerinde önemli birer belirleyici olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmanın amacı işitme engelli sporcuların atılganlık düzeylerinin cinsiyet, spor yapma yılı ve spor dalına göre incelemektir. Araştırmaya düzenli olarak spor yapan ve işitme engelliler milli takım kampına davet edilmiş olan toplam 173 işitme engelli sporcu katılmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların atılganlık düzeylerinin belirlenmesinde Rathus Atılganlık Envanteri kullanılmıştır. elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 15.0 programında Frekans, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H analizleri yapılmıştır. Araştırmanın sonunda işitme engelli sporcuların atılganlık düzeylerinin düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sporcuların atılganlık düzeylerinin cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bunun yanında sporcuların atılganlık düzeylerinin spor yapma yıllarına ve ilgilendikleri spor dalına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır (p>0.05). Sonuç olarak araştırmada ele alınan demografik değişkenlerin işitme engelli bireylerin atılganlık düzeyleri üzerinde önemli birer belirleyici olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF