image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Engellilerde Sosyal Gelişim Yetersizlikleri: Sosyalleşme Sürecinde Sporun Faydaları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Social Progress Inadequacies in The Handicapped: Benefits of Sport in Socialısing Process
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Engelli bireyler, toplum içinde sıklıkla karşılaşılan, çeşitli alanlarda gelişim yetersizliklerine sahip olan, söz konusu yetersizlikleri nedeniyle normal gelişim gösteren insanların sahip oldukları birçok haktan faydalanamayan bireylerdir. Bu durum, engelli bireylerin günlük hayatlarında ve toplumsal yaşamlarında bazı sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Söz konusu sorunların başında da sosyal gelişim yetersizlikleri gelmektedir. Literatürde yer alan birçok araştırmada engelli bireylerin sahip oldukları engel türüne ve engel seviyesine göre bazı sosyal problemler yaşadıkları tespit edilmiştir. Engelli bireylerin sosyal gelişimlerinin desteklenmesinde çeşitli aktiviteler ve terapi yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de spor aktiviteleridir. Bilindiği gibi spor etkinliklerine katılım insanların sağlık kalitelerini arttırmakta, fiziksel ve ruhsal sağlığın korunmasına katkı sağlamaktadır. Engelli bireyler için spor etkinlikleri birer sosyalleşme aracı olarak görülmektedir. Yapılan bu araştırmada da engelli bireylerde spora katılımın sosyalleşme üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The handicapped are individuals who are often encountered in society, have development disabilities in various areas, and cannot benefit from many rights utilised by people with normal development due to their disabilities in question. This situation causes certain problems in handicapped individuals’ daily and social life. Social development disabilities are the main one among aforesaid problems. In many researches in body of literature, it is found that the handicapped experiences certain social problems depending on their handicap and level of disability. Various activities and therapy methods are used in supporting social development of handicapped individuals. One of these activities is sports. As known, participation in sport activities enhances people’s health quality and contributes protection of their physical and spiritual health. Sport activities are considered as a socialising means for handicapped individuals. In this research, it is aimed to evaluate effects of participation of sport activities on handicapped individuals’ socialising.

PDF Formatında İndir

Download PDF