image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Çocuklarda Beden Eğitimi ve Spora Katılımın Sosyal Gelişim Üzerine Etkileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Effects of Physical Education and Participation to Sports on Social Development in Children
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Spora katılımın genel sağlık üzerine etkileri bilinmektedir. Literatürde yer alan birçok çalışmada, spora katılımın fiziksel, metabolik, psikolojik ve ruhsal sağlık üzerine olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. spora katılımın söz konusu sağlıkla ilişkili faydalarının yanında sosyal gelişimin desteklenmesine de katkı sağladığı bilinmektedir. Bu kapsamda toplumların sosyal gelişim düzeyleri yüksek bireylerden oluşmasında beden eğitimi ve spora katılımın etkili olacağı söylenebilir. Özellikle küçük yaş gruplarındaki çocukların spor etkinlikleri yolu ile sosyalleşmeleri gelecek nesillerin sosyal açıdan daha uyumlu bireyler olmalarına katkı sağlayacağı söylenebilir. İlgili literatür tarandığı zaman spor ve sosyalleşme arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların oldukça fazla olduğu, buna karşılık beden eğitimi ve spor etkinliklerinin çocuklarda sosyal gelişimi hangi düzeyde etkilediğini ele alan araştırmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılımın çocuklarda sosyal gelişim üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The effects of sports participation on public health are well known. In many studies in the literature, participation in sports, physical, metabolic, have been found to have positive effects on the psychological and spiritual health. said participation in sports Besides health-related benefits to support social development is also known to contribute. In this context, community social development levels of physical education and sport participation can be said to be effective in the formation of highly individual. Especially with young children in sporting events group socialization way they will help individuals to become more socially compatible for future generations. When scanning the relevant literature of studies investigating the relationship between sports and socializing is a lot of social development in children whereas physical education and sports activities addressing the limited research that has been shown to be what level of influence. Children's participation in physical education and sports activities in this context, this study aimed to investigate the effect of social development.

PDF Formatında İndir

Download PDF