image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Türk Gençliğinin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Biçimleri: Bir Literatür Taraması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Recreation Methods of Turkish Youth: A Literature Review
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençlik sorunları üzerine yapılan araştırmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Literatürde gençlerin sahip olduğu birçok problemin ele alındığı görülmekte olup, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirme biçimlerinin ele alındığı çalışmaların da hız kazandığı gözlenmektedir. Bilindiği gibi gençlerin serbest zamanlarını verimli bir biçimde değerlendirmeleri fiziksel sağlıklarının yanında psikolojik sağlıkları açısından da önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda gençlerin serbest zamanlarını verimli ve kendilerine faydalı aktiviteler ile değerlendirmeleri için gerekli önlemlerin alınması toplumsal açıdan önemli bir konudur. Gençlerin serbest zaman aktivitelerini iyi bir biçimde değerlendirebilmeleri için öncelikli olarak gençlerin serbest zamanlarını değerlendirme tercihlerinin, serbest zaman aktivitelerine katılımlarını etkileyen unsurların ve serbest zaman tercihleri üzerinde belirleyici olan faktörlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan bu araştırma ile Türk gençliğinin serbest zaman tercihlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: It is observed that the researches are getting greater and greater in number about the youth problems comparing to the previous years recently. In literature it is seen that the recreation methods of the youth are also handled next to the problems of youth . It is a well known fact that in what kind of activities youth do in their leisure time is significant for both their mental and physical healthes. Because of that it has importance to take necessary precautions for youth effectively about the methods of leisure time activities. For youth’s having fruitful activities; their leisure time preferences, the factors effecting them while paticipating in the activity are to be well known. It is aimed in this paper to find out answers to these questions.

PDF Formatında İndir

Download PDF