image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Ortaöğretim Öğrencilerinin Sersest Zaman Etkinlik Tercihlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi (Tarsus İlçesi Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Choice of Free Time Activity of Secondary School Students According to Gender Variable Examination (Example of Tarsus)
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin serbest zaman etkinlik tercihlerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Tarsus Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmekte olan 105 kadın ve 48 erkek olmak üzere toplam 153 ortaöğretim öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin serbest zaman etkinlik tercihlerinin belirlenmesinde Tel (2007) tarafından geliştirilen boş zaman anketi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 15.0 programında frekans ve ki-kare analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin en sık tercih ettikleri serbest zaman etkinliklerin başında müzik dinleme veya müzik aleti çalma, ailesi ile vakit geçirme, arkadaşları ile sohbet etme ve gezme, hobileri ile ilgilenme ve internette vakit geçirme etkinliklerinin geldiği belirlenmiştir. Öğrencilerin düşük düzeyde tercih ettikleri serbest zaman etkinliklerin başında ise dinlenme, sinema veya tiyatroya gitme, çarşı ve pazar gezme, alışveriş yapma, komşu veya akraba ziyaretlerine gitme gibi etkinliklerin geldiği belirlenmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan kadın öğrencilerin TV ve video izleme, kitap, gazete ve dergi okuma gibi serbest zaman etkinlikleri erkek öğrencilerden daha sık tercih ettikleri (p<0.05), spor yapma ve spor yarışmaları izleme, sosyal ve kültürel etkinliklere katılma, kahvehane veya kafeteryaya gitme, bar, gazino veya birahaneye gitme ve ava gitme gibi etkinliklerin ise kadın öğrencilerle kıyaslandığı zaman erkek öğrenciler tarafından daha sık tercih edildiği belirlenmiştir (p<0.05).
Alternatif Dilde Özet: In this study, secondary school students according to gender variable was to investigate recreational preferences. In this study 105 women and 48 men enrolled at Tarsus Ayhan Bozpınar Anatolian high school Research a total of 153 secondary school students who participated. Students have the choice of free time activity in the determination of Tel (2007) were used in the survey was developed by leisure. Statical analysis of the results was accomplished using frequency and chi-square analysis with SPSS 15.0 program. At the end of the study, the students most frequently in their preferred leisure-time activities listening to music or playing a musical instrument, spending time with family, chatting with friends, leisurely activities and hobbies to spend time on the internet deal with and it was determined that came. Students at a low level to their preferred leisure-time activities for the rest of the cinema or Theatre, go to the bazaar and Sunday sightseeing, shopping, going to visit neighbors or relatives, it was determined that activities such as it came. Female students who participated in the research also viewing TV and video, books, newspapers and magazines (p<0.05), male students more often preferred leisure activities such as reading, sport and sport competitions, monitoring, participation in social and cultural activities, go to the cafeteria or the coffee shop, a bar, a casino and activities such as going on a hunt or go to the pub when compared with female students, male students more often it has been found that it is preferred (p<0.05).

PDF Formatında İndir

Download PDF