image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Gençlerde Saldırgan Davranışların Önlenmesinde Sporun Önemi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Importance of Sports in Preventing Aggressive Behavior Among Young People
Makale Eklenme Tarihi: 8.01.2017
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Son yıllarda gençler arasında saldırgan davranışların oranının arttığı bilinmektedir. Gençlerde saldırgan davranışların artmasına neden olan birçok unsur bulunmaktadır. Bunların başında çevresel faktörler, sosyal yapı, aile içi faktörler, zararlı alışkanlıklar, madde kullanımı, arkadaş çevresi, teknolojik gelişmelerin olumsuz etkileri ve bazı psikolojik sorunlar gelmektedir. Gençlerde saldırgan davranışların artması nedeniyle saldırgan davranışların azaltılmasına yönelik bazı tedbirler alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Gençlerde saldırgan davranışların azaltılmasında etkili olan unsurlardan birisi spordur. Yapılan araştırmalar spor etkinliklerine katılımın gençlerde saldırgan davranışların azaltılmasına destek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yapılan bu araştırmada da genç bireylerde saldırgan davranışların önlenmesinde sporun yararları üzerinde durulmuştur. Araştırma kapsamında ilgili literatür ışığında gerçekleştirilen araştırma bulguları değerlendirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: It is known that aggressive behavior among youth has increased in recent years. There are many factors that contribute to the increasein aggressive behavior among youth. Primary factors among these are environmental factors, social structure, domestic factors, harmful habits, substance abuse, social circle, negative effects of technologic developments and some psychological problems. Due to the increase in aggressive behavior among youth, it has become necessary to take some measures in order to minimalize aggressive behavior. One of the effective factors in decreasing aggressive behavior in youth is sports. Conducted research shows that participation in sports activities supports decreasing aggressive behavior in youth. This research focuses on the advantages of sports in preventing aggressive behavior in youth. Findings of research conducted in the light of relevant literature are evaluated within the scope of this research.

PDF Formatında İndir

Download PDF