BUGU Dil ve Eğitim Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 15.12.2020
DergininWebsitesi: http://www.bugudergisi.com
Dergi Hakkında: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi, 3 ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanan akademik ve hakemli bir dergidir. BUGU Dil ve Eğitim Dergisi’nde yayımlanacak makaleler aşağıda belirtilen konular ile ilgili olmalıdır: • Türk Dili • Türkçe Eğitimi • Türk Edebiyatı BUGU Dil ve Eğitim Dergisi, yayımladığı makaleler için yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin Gönderilmesi Makaleler, Makale Takip Sistemi üzerinden gönderilmelidir. Açık Erişim Sistemi Bu dergi, kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan önceden izin almasına gerek yoktur. Dergimize gelen makaleler Ithendicate programıyla kontrol edilmektedir. Herhangi bir intihal durumunda yazılar geri çevrilmektedir. ISSN: 2717-8137 Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dâhilinde bulunmaması gerekmektedir. Dergide Türkçe (Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi ve diğerleri) makalelerin yanı sıra İngilizce makaleler de yayımlanabilir. Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilmez) iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki hakem tarafından yayımlanabilir raporu alan makale, bir sonraki sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.
ISSN: 2717-8137
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Kırgızca,Kazakça, Özbekçe, Türkmence, Uygurca, Azerbaycan Türkçesi

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse BUGU Dil ve Eğitim DergisiBUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
FERAĞÎ’NİN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE
TEKE AKADEMİ YOUTUBE KANALI’NIN TÜRKOLOJİYE KATKILARI
BORÇALI VE ÇILDIR KARAPAPAK / TEREKEME AĞZINDA ÇOKLUK VE HÂ...
ORHAN KEMAL’İN “ELLİ KURUŞ” ÖYKÜSÜ BAĞLAMINDA OKUMA - ANLAM...
GÜRBÜZ TÜRK ÇOCUĞU DERGİSİ’NDE YER ALAN ÇOCUK ŞİİRLERİNİN D...
ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN PANDEMİ SÜRECİNDE ÖĞRETMEN-ÖĞ...
HAYRETÎ DÎVANI’NIN EDEBÎ TÜRLER VE TARZLAR AÇISINDAN İNCELE...
SELİM İLERİ’NİN BODRUM DÖRTLEMESİ ANA BAŞLIKLI ROMANLARINDA...
İBN-İ ARABÎ’NİN KURGUSAL DÜNYAYA YANSIMASI: SADIK YALSIZUÇA...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
YORI- (…> YÜRÜ-) EYLEMİ NEREDEN GELİYOR?
KUANŞİ İM PUSAR’DA KAVRAMLARIN İŞARETLENMESİ
BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇECİLİK FİKRİNE GENEL BİR BAKIŞ
ORTAK KÜLTÜREL ÖGE: ZÜLFİKAR
MİKÂYIL MÜŞFİK’İN “OKU TAR” ADLI ŞİİRİNİN KÜLTÜREL ÖGELER B...
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FORMASYON EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLA...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
ESKİ TÜRK YAZITLARININ ÂLİMİ / BİLGESİ GUBEYDULLA AYDAROV
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIGITAL STORY ACTIVITIES ON ...
ÖĞRETMENLERİN PANDEMİ SÜRECİNDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ G...
DERİN EKOLOJİ VE TASAVVUF BAĞLAMINDA BİR OKUMA DENEMESİ: YU...
METİN GÜVEN ŞİİRİNDE RENKLER
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
YAŞAM BOYU ÖĞRENME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVEN...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ABDURRAHİM ŞİRVANÎ’NİN MAZHARU’T-TÜRKÎ ADLI ESERİ ÜZERİNE
AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE “BAŞ” SÖZÜYLE KURULAN DEYİMLER HAKKI...
BALIKESİR KAVAKBAŞI KÖYÜ MEZARLIĞINDAKİ YAZILI TAŞTA ESKİ T...
ADALET AĞAOĞLU’NUN ÖLMEYE YATMAK ROMANINDAKİ TÜRKİYE DIŞ PO...
DİNLEMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE AİT...
BİLGE TONYUKUK’UN ANISINA DÜZENLENEN I. ULUSLARARASI TÜRKÇE...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
MUHAMMED MEHDİ TEBRİZÎ’NİN FEVAİD-İ AHMEDÎ (KAVAİD-İ TÜRKÎ-...
XVIII. YÜZYIL TARİH MANZUMELERİNİN İZİNDEN ŞEHZADE VE SULTA...
KLASİK ŞAİRLERİN DİLİNDE AYASOFYA VE SULTAN III. AHMED DÖNE...
HÂCE MUHAMMED LUTFİ’NİN HULÂSATÜ’L- HAKAYIK ADLI ESERİNDE Y...
YAZMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞM...
KENDİ KALEMİNDEN SAİM SAKAOĞLU
ULUSLARARASI TONYUKUK SEMPOZYUMU VE TONYUKUK KİTABI ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
GÖRSEL SANATLAR UZMANI VE İLLÜSTRATÖR LEVENT ALYAP’IN HAZIR...
FERHENG-İ VASSAF’TAKİ YANLIŞLAR ÜZERİNE
BESİM ATALAY’IN MARAŞ TARİHİ VE COĞRAFYASI ADLI ESERİNDE MA...
BİR GELENEĞİN DEVAMI OLARAK KAYGUSUZ ABDAL
U. FOLKNERİN TRİLOGİYASINDA (ÜÇLEMESİNDE) ZAMAN VE İNSAN KO...
ESKİ UYGURCANIN EL SÖZLÜĞÜ ESKİ UYGURCA - ALMANCA - TÜRKÇE ...
FAHRETTİN KIRZIOĞLU ARMAĞANI ADLI ESER ÜZERİNE
PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ’ÜN ARDINDAN
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
DMİTRİ DMİTRİYEVİÇ VASİLYEV’İN ARDINDAN
TRT ERZURUM RADYOSUNDA BİR ÜNLÜ TÜRKOLOG: DMİTRİ VASİLYEV
KİTAB-I TÜRKÎ (FERHENG-İ NASÎRÎ) SÖZLÜĞÜNDEKİ YANLIŞLAR ÜZE...
ETHNIC MOTIF IN MODERN EDUCATION: ETHNOPEDAGOGY
‘CİNNET BAHÇESİ’NDE METNİN ERİLLİĞİ VE ERKEKLİĞİN METİNSELL...
TÜRKÇENİN YURT DIŞINDA YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE GENEL ...
ÇOCUKLARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRL...
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİM BECERİSİ ADLI ESER ...
HUGO FRIEDRICH’İN MODERN ŞİİRİN YAPISI ADLI ESERİ ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
TÜRK DÜNYASI SEVDALISI, ARAŞTIRMACI, YAZAR, ŞAİR İBRAHİM TE...
MU’ÎNÜ’L-MÜRÎD’DEKİ BİLGİ KAVRAM İŞARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERL...
FRANSA’DA YAŞAYAN İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARININ ANA DİLİ ÖĞRE...
OYUNLAŞTIRMA YAKLAŞIMININ 3. SINIF OKUMA VE YAZILI ANLATIM ...
FAHRİ VALEHOĞLU’NUN XIX. YÜZYIL BORÇALI BÖLGESI AHALİSİNİN ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2022/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
TÜRK KÜLTÜRÜNDE AĞIT GELENEĞİ VE ALPER TONGA SAGUSU
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN “BENDEDİR KORKUSU” ADLI ŞİİRİNE YÖN...
“NEDEN SONRA” KAVRAM İŞARETİNİN MUSTAFA KUTLU’NUN ESERLERİN...
TÜRKÇE EĞİTİMİ İLE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ BİLİM DAL...
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN BİLGİLENDİRİCİ METİNLERİN...
TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ TAMAMLAYICI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...
CENGİZ ALYILMAZ’IN BİLGE TONYUKUK YAZITLARI ADLI ESERİNE DA...
+{DAn} DURUM BİÇİM BİRİMİ (YÜKLEYENLERİN ÜYE YAPISI VE ANLA...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
TÜRKÜLERDEKİ İSİM GRUBU ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DERLEM TABANLI OKU...
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA ÖZ YETERLİKLERİNİN ...
ŞEHİR ADLARININ EFSANEYE DAYALI OLANLARI ÜZERİNE BİR İNCELE...
TÜRKOLOJİ DÜNYASINDA BİR ANIT ÇALIŞMA: BİLGE TONYUKUK YAZIT...
PROF. DR. HÜSEYİN AYAN VE BİR ESERİN ORTAYA ÇIKIŞIYLA İLGİL...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
İBRAHİM KOCA VE DEDE KORKUT OĞUZNAMELERİ’NİN BURSA NÜSHASI ...
UYGUR KAĞANLIĞI YAZITLARINDA HÂL KATEGORİSİ
ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK’İN ŞİİRLERİNDE GEÇEN KİŞİ ADLARI
ÂŞIK ŞENLİK’İN ŞİİRLERİNDE OSMANLI’YA BAKIŞI VE DEVLET ANLA...
YAVRUVATANDAN YÜKSELEN BİR SES: ÜNER ULUTUĞ’UN RADYOFONİK O...
YAVRUVATANDAN YÜKSELEN BİR SES: ÜNER ULUTUĞ’UN RADYOFONİK O...
YEDİ İKLİM TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SETİNDE YER ALAN METİN ALTI SORU...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2023/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2023/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
NEZRALİ’NİN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE
ÇILDIR İLÇE MERKEZİ AĞZINDA ÜNSÜZLERLE İLGİLİ BAZI SES OLAY...
BATICILIK FİKRİ EKSENİNDE ŞİNASİ VE TEVFİK FİKRET’TE İDEAL ...
KELİMELERİN SOLUĞUNDA KEMAL ÖZER ŞİİRİ: GÜL YORDAMI, ÖLÜ Bİ...
RUS FOLKLORUNDA BABA YAGA KARAKTERİNİN ÇİFT YÖNLÜLÜĞÜ
KÜÇÜK PRENS ADLI ESERİN DALE’NİN YAŞANTI KONİSİ’NE GÖRE İNC...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
TOFA TÜRKÇESİNDEKİ RUSÇADAN ALINMA SÖZ VARLIĞININ SES ÖZELL...
HAYVAN SÖZCÜĞÜNÜN TÜRKÇE KARŞILIĞI OLARAK AÑ SÖZCÜĞÜ
ÖMER SEYFETTİN’İN ESERLERİNDE OSMANLICILIK FİKRİNİN ELEŞTİR...
ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNDEKİ RÜYAYA PSİKANALİTİK BİR B...
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KUTADGU BİLİG’...
OKUMA EĞİTİMİ AÇISINDAN ÇİZGİ FİLMLERİN İNCELENMESİ
TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OYUNLARIN KULLANIMIN...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
MOĞOLİSTAN’DAKİ TÜRK KÜLTÜR VE UYGARLIK ESERLERİNİN BUGÜNKÜ...
TÜRKÇEDE “MERDİVEN” ANLAMINA GELEN SÖZCÜKLER ÜZERİNE GENEL ...
İBRAHİM KOCA İLE DEDE KORKUT KİTABI’NIN BURSA NÜSHASI ÜZERİ...
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN YAZARLARININ BİYO...
TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İ...
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF PROSOCIAL BEHAVIOR IN ADOLESCENCE
TÜRK SİNEMASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE ATAERKİLLİK:...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
КЫРГЫЗ ЭТНОНИМИНИН ЧЕЧМЕЛЕНИШИ: АЛГЫР КУШ ЭЛИ I: КЫРГУ УҢГУ...
MANİ ÇEVRESİ UYGUR ŞİİRİNDE İŞARETSİZ GÖREV ÖGELERİ
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN “NAKARAT” ŞİİRİNDE SİSİFOS’UN UMUD...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜK KULLANMA ALIŞKANLIKLARI ÜZ...
KÖK DEĞERLER VE VERİLMEK İSTENEN İLETİLER BAĞLAMINDA ANİMAS...
KARAKTER EĞİTİMİ YETKİNLİK İNANCI SKALASI’NIN (KEYİS) OKUL ...
DÜNDEN BUGÜNE TÜRK TOPLUMUNDA KÜLTÜR ÇATIŞMASI: DİL VE EĞİT...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2024/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2024/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ULUSLARARASI TÜRKÇE EDEBİYAT KÜLTÜR EĞİTİM (TEKE) DERGİSİ’N...
ANADİLLERİ TÜRKİYE TÜRKÇESİ OLAN 2,5-5 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUK...
2018-2023 LGS TÜRKÇE SORULARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİ...
VANLI ÂŞIK ÇAĞLARÎ VE ŞİİRLERİNİN TEMATİK İNCELENMESİ
KİTÂBU ÂDÂBU’T-TÂLİBÎN’DE BİRLEŞİK FİİLLER
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ESKİ TÜRK YAZITLARINDA BÖRİ (KURT)
E 121 NUMARALI YENİSEY YAZITI
DİVÂN-I HİKMET AHMED-İ YESEVÎ: TENKİTLİ METİN ÖRNEĞİ
İBRAHİM KOCA İLE SÖYLEŞİ VE MÜŞKÜLE İĞNE OYALARI
MİRCEVAT AHISKALI’NIN GURBETTEN İNİLTİLER ÜÇLEMESİNİN GÜÇLÜ...
LİSEYE GEÇİŞ SINAVLARINDAKİ TÜRKÇE SORULARINDA YER VERİLEN ...