BUGU Dil ve Eğitim Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 15.12.2020
DergininWebsitesi: http://www.bugudergisi.com
Dergi Hakkında: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi, 3 ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanan akademik ve hakemli bir dergidir. BUGU Dil ve Eğitim Dergisi’nde yayımlanacak makaleler aşağıda belirtilen konular ile ilgili olmalıdır: • Türk Dili • Türkçe Eğitimi • Türk Edebiyatı BUGU Dil ve Eğitim Dergisi, yayımladığı makaleler için yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makalelerin Gönderilmesi Makaleler, Makale Takip Sistemi üzerinden gönderilmelidir. Açık Erişim Sistemi Bu dergi, kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan önceden izin almasına gerek yoktur. Dergimize gelen makaleler Ithendicate programıyla kontrol edilmektedir. Herhangi bir intihal durumunda yazılar geri çevrilmektedir. ISSN: 2717-8137 Dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dâhilinde bulunmaması gerekmektedir. Dergide Türkçe (Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi ve diğerleri) makalelerin yanı sıra İngilizce makaleler de yayımlanabilir. Dergiye gönderilen makale, yayıma uygunluk açısından incelendikten sonra (yayıma uygun görülmeyen makaleler sürece dâhil edilmez) iki hakeme gönderilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda iki hakem tarafından yayımlanabilir raporu alan makale, bir sonraki sayıda yayımlanır. Hakem raporlarının birisinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Bu durumda makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına üçüncü hakemin raporuna göre karar verilir.
ISSN: 2717-8137
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Kırgızca,Kazakça, Özbekçe, Türkmence, Uygurca, Azerbaycan Türkçesi

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse BUGU Dil ve Eğitim DergisiBUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
GÖRSEL SANATLAR UZMANI VE İLLÜSTRATÖR LEVENT ALYAP’IN HAZIR...
FERHENG-İ VASSAF’TAKİ YANLIŞLAR ÜZERİNE
BESİM ATALAY’IN MARAŞ TARİHİ VE COĞRAFYASI ADLI ESERİNDE MA...
BİR GELENEĞİN DEVAMI OLARAK KAYGUSUZ ABDAL
U. FOLKNERİN TRİLOGİYASINDA (ÜÇLEMESİNDE) ZAMAN VE İNSAN KO...
ESKİ UYGURCANIN EL SÖZLÜĞÜ ESKİ UYGURCA - ALMANCA - TÜRKÇE ...
FAHRETTİN KIRZIOĞLU ARMAĞANI ADLI ESER ÜZERİNE
PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ’ÜN ARDINDAN
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
MUHAMMED MEHDİ TEBRİZÎ’NİN FEVAİD-İ AHMEDÎ (KAVAİD-İ TÜRKÎ-...
XVIII. YÜZYIL TARİH MANZUMELERİNİN İZİNDEN ŞEHZADE VE SULTA...
KLASİK ŞAİRLERİN DİLİNDE AYASOFYA VE SULTAN III. AHMED DÖNE...
HÂCE MUHAMMED LUTFİ’NİN HULÂSATÜ’L- HAKAYIK ADLI ESERİNDE Y...
YAZMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞM...
KENDİ KALEMİNDEN SAİM SAKAOĞLU
ULUSLARARASI TONYUKUK SEMPOZYUMU VE TONYUKUK KİTABI ÜZERİNE
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
YORI- (…> YÜRÜ-) EYLEMİ NEREDEN GELİYOR?
KUANŞİ İM PUSAR’DA KAVRAMLARIN İŞARETLENMESİ
BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TÜRKÇECİLİK FİKRİNE GENEL BİR BAKIŞ
ORTAK KÜLTÜREL ÖGE: ZÜLFİKAR
MİKÂYIL MÜŞFİK’İN “OKU TAR” ADLI ŞİİRİNİN KÜLTÜREL ÖGELER B...
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI FORMASYON EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLA...
YAŞAM BOYU ÖĞRENME ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVEN...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ABDURRAHİM ŞİRVANÎ’NİN MAZHARU’T-TÜRKÎ ADLI ESERİ ÜZERİNE
AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE “BAŞ” SÖZÜYLE KURULAN DEYİMLER HAKKI...
BALIKESİR KAVAKBAŞI KÖYÜ MEZARLIĞINDAKİ YAZILI TAŞTA ESKİ T...
ADALET AĞAOĞLU’NUN ÖLMEYE YATMAK ROMANINDAKİ TÜRKİYE DIŞ PO...
DİNLEMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE AİT...
BİLGE TONYUKUK’UN ANISINA DÜZENLENEN I. ULUSLARARASI TÜRKÇE...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
DMİTRİ DMİTRİYEVİÇ VASİLYEV’İN ARDINDAN
TRT ERZURUM RADYOSUNDA BİR ÜNLÜ TÜRKOLOG: DMİTRİ VASİLYEV
KİTAB-I TÜRKÎ (FERHENG-İ NASÎRÎ) SÖZLÜĞÜNDEKİ YANLIŞLAR ÜZE...
ETHNIC MOTIF IN MODERN EDUCATION: ETHNOPEDAGOGY
‘CİNNET BAHÇESİ’NDE METNİN ERİLLİĞİ VE ERKEKLİĞİN METİNSELL...
TÜRKÇENİN YURT DIŞINDA YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE GENEL ...
ÇOCUKLARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE HAZIRL...
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İLETİŞİM BECERİSİ ADLI ESER ...
HUGO FRIEDRICH’İN MODERN ŞİİRİN YAPISI ADLI ESERİ ÜZERİNE