image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2021/2
Sayı: 4
Makale Başlık: SELİM İLERİ’NİN BODRUM DÖRTLEMESİ ANA BAŞLIKLI ROMANLARINDA ANLATICI PROFİLLERİ VE ANLATIM TEKNİKLERİ (BİLİNÇ AKIMI TEKNİĞİ)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 7.01.2022
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Geleneksel roman anlayışının yerini modern roman anlayışına bıraktığı günümüzde edebî eserlerde anlatıcı tipleri de değişim göstermektedir. Geleneksel anlatıcı tipleri yerini modern anlatıcı tiplerine bırakmaktadır. Selim İleri’nin kaleme aldığı Bodrum Dörtlemesi serisinde kullanılan anlatıcı tiplerinin modern romanlarda kullanılan anlatıcı tipleriyle örtüşüp örtüşmediğinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada; “Selim İleri’nin Bodrum Dörtlemesi ana başlıklı romanlarında hangi anlatıcı profilleri, bakış açısı ve anlatım teknikleri, -bilinç akımı- yer almıştır?” sorusuna cevap aranmıştır. Selim İleri’nin Bodrum Dörtlemesi’nin anlatıcı tipleri, bakış açıları ve bilinç akımı tekniğine göre incelendiği bu araştırma nitel yaklaşıma göre tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak doküman analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. Anlatıcı tiplerini ve bilinç akımını tespit etmeyi amaçlayan çalışmada Selim İleri’nin Bodrum Dörtlemesi serisini oluşturan “Her Gece Bodrum”, “Ölüm İlişkileri”, “Cehennem Kraliçesi” ve “Bir Akşam Alacası” adlı kitapları çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda; Selim İleri’nin Bodrum Dörtlemesi’nde, modern romanın gerektirdiği anlatıcı tipleri ve bakış açısının kullanıldığı ve bireyi anlatmada kullanılan bilinç akımı tekniğinin amaca uygun bir şekilde kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF