image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 1
Makale Başlık: ORTAK KÜLTÜREL ÖGE: ZÜLFİKAR
Makale Alternatif Dilde Başlık: COMMON CULTURAL ELEMENT: ZULFIQAR
Makale Eklenme Tarihi: 15.02.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bıçaklar, kamalar, kılıçlar vb. aletler insanların, insan topluluklarının ve milletlerin hayatında ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Önceleri daha basit şekilde yapılan bu aletler kesme, parçalama gibi hayatın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanılmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda farklı gereksinimlerin ortaya çıkması ile birlikte bu aletler demirden ve çelikten yapılarak saldırı ve savunmanın vazgeçilmez objeleri hâline gelmişlerdir. Kılıçlar, kesici aletlerin hiç kuşkusuz ki en gelişmiş türünü oluştururlar. Bu sebeple de akıllara öncelikle savaşı ve savaşları getirirler. Kılıçların farklı milletler tarafından geliştirilmiş çeşitli türleri olduğu ve bazı kılıçların da çok özel yapıldıkları bilinmektedir. İslam dininin dördüncü halifesi Hz. Ali’nin adıyla özdeşleşen “Zülfikar” da tarihte bilinen en meşhur kılıçlar arasında yer almaktadır. Hz. Ali’nin katıldığı birçok savaşta kullandığı “Zülfikar” ve bu bağlamda geliştirilen Zülfikar kılıçları geride kalan tarihî süreçte İslam dünyasında (özellikle de Türkler arasında) İslamiyet’in, Alevî-Bektaşî inanışın, savaşçılığın, yiğitliğin, ahiliğin, adaletin ve kardeşliğin sembolü olarak kullanılmıştır. Bu makalede Zülfikar kılıçları üzerindeki yazı ve tasvirlerin günümüzde farklı inanca ve düşünceye mensup insanları birleştirici ve bütünleştirici yönü üzerinde durulmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The cutlery such as knives, daggers, swords etc., occupy a separate place and importance in the lives of people, human communities and nations. These tools previously made of different materials and used as the cutting tools have been made of iron and steel and have become indispensable objects of attack and defense over time. Undoubtedly the swords make up the most advanced type of the cutlery. For this reason, they firstly remind of the war and the wars. It is known there are hundreds of swords developed by different nations and that some swords were made very special. Also the “Zulfiqar” identified with the name of Hadarath Ali, the fourth Caliph of the Islamic religion ranks among the most famous swords known in the history. Zulfiqar used by Hadarath Ali in many wars he has attended and the swords of Zulfiqar developed in this context have been used as a symbol of Islam, Alawi-Bektashi belief, belligerence, bravery, Akhism and brotherhood in the Islamic world (especially among Turks) throughout the historical period left behind. In this article, the unifying and integrating aspects of the scripts and portraits on the swords of Zulfiqar for the humans of different beliefs and opinions today are being emphasized.

PDF Formatında İndir

Download PDF