image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2023/4
Sayı: 3
Makale Başlık: İBRAHİM KOCA İLE DEDE KORKUT KİTABI’NIN BURSA NÜSHASI ÜZERİNE SÖYLEŞİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: INTERVIEW WITH İBRAHİM KOCA ABOUT THE BURSA MANUSCRIPT OF THE BOOK OF DEDE QORQUD
Makale Eklenme Tarihi: 20.09.2023
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Dede Korkut Kitabı; Türklerin sosyal hayatlarını, inanışlarını, kahramanlıklarını anlatan bir eserdir. Bu yönüyle; Türk dili, tarihi, kültürü için ayrı bir yere sahip olan eserin aynı zamanda Türk milletinin bir dönemine ışık tutması bakımından dünya tarihinde ve edebi yönüyle de dünya edebiyatında önemli bir yeri bulunmaktadır. Türklerin Oğuz boyuna ait bu hikâyeler geçmişle gelecek arasında bir bağ kurulmasını sağlamaktadır. 14. yüzyılın sonu 15. yüzyılın başında yazıya aktarılan Dede Korkut Kitabı’nın bilinen dört nüshası bulunmaktadır. Bunlar Dresden, Vatikan, Ankara ve Günbed nüshalarıdır. 2022 yılında Türksoy tarafından Bursa’nın Türk dünyası kültür başkenti seçildiği sene Dede Korkut Kitabı’nın Bursa Nüshası bilim dünyası tarafından kabul edilmiştir. Dede Korkut Kitabı’nın yeni bulunan Bursa Nüshası, 2018 yılında Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı olan Fadıllı mahallesinde görev yapan din görevlisi Mehmet Sait Coşar tarafından İbrahim Koca’ya armağan edilir. İbrahim Koca kendisine armağan edilen bu eseri 18 Ocak 2019 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesine bağışlar. Pek çok değerli yazma eserin bulunduğu müzede, Dede Korkut Kitabı’nın el yazması, müzeyi gezdiği sırada çevre mühendisi Mehmet Yayla’nın dikkatini çeker. Mehmet Yayla, arkadaşı Prof. Dr. Ersen Ersoy’a haber verir. Bunun üzerine Prof. Dr. Ersen Ersoy Dede Korkut Kitabı’nın Bursa Nüshası’nın bulunduğunu bilim dünyasına sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurur. Bursa Nüshası üzerine Prof. Dr. Saadettin Özçelik 2022 Yılının Bahar Müjdesi: Dede Korkut’un Bursa Yazması adıyla Türk Dili Dergisi’nde bir yazı yayımlamış; en kapsamlı yayın ise İbrahim Koca ve Dede Korkut Oğuznameleri’nin Bursa Nüshası Üzerine adıyla Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz ve Prof. Dr. Semra Alyılmaz tarafından yapılmıştır. Bu makalede önce Dede Korkut Kitabı’nın Bursa Nüshası’nın İbrahim Koca tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesine bağışlanma süreci hakkında bilgi verilecek, ardından İbrahim Koca ile yapılan söyleşi yer alacaktır.
Alternatif Dilde Özet: The Book of Dede Qorqud is a work that describes the social life, beliefs, and heroism of the Turks. In this aspect; The artifact, which has a special place for the Turkish language, history, and culture, also has an important place in world history in terms of shedding light on a period of the Turkish nation and in world literature with its literary aspect. These stories of the Oghuz tribe of the Turks provide a connection between the past and the future. There are four known copies of the Book of Dede Qorqud, which was written down at the end of the 14th century and the beginning of the 15th century. These are Dresden, Vatican, Ankara and Günbed copies. The Bursa Copy of the Book of Dede Qorqud was accepted by the scientific world when Bursa was chosen as the cultural capital of the Turkish world by Türksoy in 2022 The newly found Bursa copy of the Book of Dede Qorqud was presented to İbrahim Koca by Mehmet Sait Coşar, a religious official working in the Fadıllı neighborhood of Nilüfer district of Bursa in 2018. İbrahim Koca donated this work to the Muradiye Quran and Manuscripts Museum, which was opened by Bursa Metropolitan Municipality on January 18, 2019. In the museum, where there are many valuable manuscripts, the manuscript of the Book of Dede Qorqud attracts the attention of environmental engineer Mehmet Yayla while visiting the museum. Mehmet Yayla informs his friend Prof. Dr. Ersen Ersoy. Upon this, Prof. Dr. Ersen Ersoy announced to the scientific world that the Bursa copy of the Book of Dede Qorqud was found with a post on social media. On the Bursa Manuscript, Prof. Dr. Saadettin Özçelik Spring Good News of 2022: The Bursa Manuscript of Dede Qorqud, the most comprehensive publication was made by Prof. Dr. Semra Alyılmaz and Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz on the Bursa Manuscript of İbrahim Koca and Dede Korkut Oguznameleri. In this article, information will be given about the process of donating the Bursa copy of the Book of Dede Qorqud to the Bursa Metropolitan Municipality Muradiye Qur'an and Manuscripts Museum by İbrahim Koca, and then an interview with İbrahim Koca will be given.

PDF Formatında İndir

Download PDF