image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2023/4
Sayı: 1
Makale Başlık: BATICILIK FİKRİ EKSENİNDE ŞİNASİ VE TEVFİK FİKRET’TE İDEAL İNSAN MODELİ: MUSTAFA REŞİT PAŞA VE HALUK
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.04.2023
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra yaşanan köklü değişiklikler edebiyat sahasında da önemli yeniliklere neden olmuştur. Türk şair ve yazarları bu önemli değişimin ilk halkasında ideal insan tipini ve ideal toplum yapısını oluşturmaya çalışmıştır. Bu yapının oluşmasında Şinasi’nin önemli bir katkısı vardır. Şinasi, Tanzimat Fermanı’nın getirdiği yenilikler ile Batılı manada oluşan yeni devlet yapısını ve insan modelini eserlerinde felsefi bir düşünce sistemi ile incelemeye çalışmıştır. Mustafa Reşit Paşa özelinde yapılan bu girişim ideal insanı gösterme çabası ile devam etmiştir. Şinasi’nin yaptığı bu çaba yıllar sonra Tevfik Fikret tarafından tekrar uygulanmaya çalışılmıştır. Fikret’in oğlu Haluk özelinde oluşturmak istediği ideal nesil, Şinasi’nin yapmak istediğinden çok farklı değildir. Benzer bir metotla oluşturulmak istenen hedefler farklı kişi ve eserler ile ifade edilmeye çalışılmıştır. Şinasi’nin yetiştirildiği kişiye karşı duyduğu muhabbeti Tevfik Fikret yetiştirdiği kişiye karşı duymuştur. İki farklı neslin iki farklı ifade ile ele alındığı ideal nesil modelinin Şinasi ve Tevfik Fikret’teki yansıması, aydınlanma çağı düşüncelerinin gölgesinde oluşmuştur. Burada iki farklı şair tarafından işlenen iki farklı nesil işlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF