image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2023/4
Sayı: 4
Makale Başlık: DÜNDEN BUGÜNE TÜRK TOPLUMUNDA KÜLTÜR ÇATIŞMASI: DİL VE EĞİTİM ADLI ESER ÜZERİNE
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 10.01.2024
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu çalışmada Prof. Dr. Sinan Bayraktaroğlu’nun Dünden Bugüne Türk Toplumunda Kültür Çatışması: Dil ve Eğitim adlı eseri incelenmiştir. İlgili eserde Türk dilinin ve Türk dili eğitim sisteminin tarihi seyir içerisindeki durumu okuyucuya sunulmuştur. Kitapta, “Türk Dili ve İslamiyet’in Kabulü, Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi, Dil Reformu, Dünden Bugüne Türkçe Eğitimi, Bugünkü Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Eğitimi, Çağdaş Dil Eğitimi” isimli bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerde Türk dilinin İslamiyet'in kabulüyle başlayan Arap ve Fars etkisi detaylı bir şekilde anlatılmıştır ve sonrasında Fransızcanın, Almancanın ve son olarak da İngilizcenin Türk kültüründeki yeri ve önemi ele alınmıştır. Eserde; eğitim-öğretim farkı, öğrenici merkezli ve öğretici merkezli eğitim modeli farkı konuları dile getirilmiştir. Ayrıca Türk eğitim sisteminde devam eden Türk dili sorunları, yabancı dil sorunları örnekler üzerinden incelenmiştir. Yabancı dil eğitimi ile yabancı dille eğitimin birbirinden farklı olduğu gerçeğine değinilmiş ve eserde güncel sorunlar göz önünde bulundurularak kitap yazarı tarafından bazı öneriler okuyucuya sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF