image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2023/4
Sayı: 1
Makale Başlık: KELİMELERİN SOLUĞUNDA KEMAL ÖZER ŞİİRİ: GÜL YORDAMI, ÖLÜ BİR YAZ, TUTSAK KAN
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.04.2023
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Kemal Özer, yaşamın iç dinamiklerine yapıtları aracılığıyla ayna tutmaya çalışan bir şairdir. Şiir, çocuk kitapları, deneme, eleştiri, gezi yazısı, günlük ve çevirileriyle hem Türk hem de dünya edebiyat evreninde kendine yer edinir. Yazın hayatına öykü ile başlasa da daha sonra şiire yönelir. Gül Yordamı, Ölü Bir Yaz ve Tutsak Kan kitaplarında özgür ve özgün çağrışımlarla dili zorlayan, dile anlam katmanları kazandırarak zenginleştiren İkinci Yeni şiirinin etkisi görülür. Bu tarzda yazan sanatkârlar toplumun sorunlarına kayıtsız kişiler olarak değerlendirilseler de İkinci Yeni sanatkârları bireyden hareketle genelin açmazlarını anlatırlar. Kemal Özer de ilk dönem şiirlerinde / ilk üç kitabında halkın ve onun sorunlarını kendi iç dünyasıyla özdeşleştirerek aktarır. İnsan duygularını, seçimleri, tedirgin ve sıkıntılı hâlleri dönemin diğer şairleri gibi yeni bir öz ve söyleyiş arama çabasıyla bütünleştirir. 1963’te “Tutsak Kan” kitabının yayınlanmasından yaklaşık on yıl sonra sanatkârın yazın serüveninde yeni bir dönem ve arayış devreye girer. Kemal Özer, şiir kitaplarının oluşturulması aşamasında sözcük seçimi, adlandırma, içerik, şekil bakımlarından bütüncül yaklaşım içindedir. O, her iki tarzla kurguladığı şiirlerinde anlatılan konuyu, iletilmek istediği mesajı titizlikle seçtiği kelimelerden ördüğü yapıyla metnine taşır. Bu çalışmada sanatkârın İkinci Yeni tarzında yazdığı kitaplarında tercih edilen sözcük kadrosu ve kelimelerin kullanım sıklığından hareketle şiirlerinin tematik düzlemi değerlendirilecektir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF