image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 2
Makale Başlık: ABDURRAHİM ŞİRVANÎ’NİN MAZHARU’T-TÜRKÎ ADLI ESERİ ÜZERİNE
Makale Alternatif Dilde Başlık: ON THE WORK OF ABDURRAHİM SHİRVANÎ TITLED MAZHARU’T-TÜRKÎ
Makale Eklenme Tarihi: 15.02.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Türkçenin sağlam yapısı ve güçlü dil bilgisi onu her zaman ilgi ve cazibe odağı kılmıştır. Tarih boyunca bu dili yabancılara öğretmek için çeşitli sözlükler ve dil bilgisi eserleri yaratıldığı gibi İran sahasında da birçok Türkçe dil bilgisi ve sözlük meydana getirilmiştir. Bunlardan biri de Farhad Rahimi tarafından yayımlanan Abdurrahim Şirvanî’nin dil bilgisi ve sözlükten ibaret olan Mazharu’t-Türkî adlı eseridir. Mazharu’t-Türkî Farsça ile yazılan Türkçe dil bilgisi ve Türkçe-Farsça sözlükten ibaret bir eserdir. Mazharu’t-Türkî, Aka Muhammed İsmail’in emriyle Türkçeyi Farslara öğretmek maksadıyla Abdurrahim Şirvanî tarafından kaleme alınmıştır. Bu çalışmada “Mazharu’t-Türkî” başlığı altında verilen “Eserin Düzeni ve İçeriği”, “Eserin Yazma Nüshası”, “Eserin Üzerinde Yapılan Çalışma”, “Eserin Sözcük Bilimi” ve “Sözlük Bilimi Açısından Değerlendirilmesi” alt başlıkları ile adı geçen eser incelenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The strong structure of Turkish and its strong grammar which originated from the very old Turkish language, have always made it the center of attention and attraction. Throughout history, various dictionaries and grammar works have been created to teach this language to people with other languages, and many Turkish grammar and dictionaries have been created in the Iranian area. Of these, is a work of Abdurrahim Shirvanî named Mazharu’t-Türkî that published by Farhad Rahimi, consisting of grammar and dictionary. Mazharu’t-Türkî is a work consisting of Turkish grammar written in the Persian and Turkish-Persian dictionary. Mazharu’t-Türkî was written by Abdurrahim Shirvanî to teach Turkish to Persians by order of Aka Muhammed İsmail. In this study, after a short introduction, it has been given information about this work and analyzed with the subheadings of “Layout and Content of the Work”, “Manuscripts Copy of the Work”, “Studies on the Work”, “Evaluation of the Work In Terms of Lexicology And Lexicography” under the heading of “Mazharu’t-Türkî”.

PDF Formatında İndir

Download PDF