image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 2
Makale Başlık: ADALET AĞAOĞLU’NUN ÖLMEYE YATMAK ROMANINDAKİ TÜRKİYE DIŞ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLDİRİM, SEZDİRİM VE ÇIKARIMLAR ÜZERİNE
Makale Alternatif Dilde Başlık: ON NOTIFICATION, INTUITION, AND INFERENCES REGARDING TURKEY’S FOREIGN POLICY IN ADALET AĞAOĞLU'S NOVEL ÖLMEYE YATMAK
Makale Eklenme Tarihi: 15.02.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak adlı romanında bulunan “Dündar Öğretmen Ulus Gazetesi Okuyor” bölümü, 1938 yılı, Eylül ayı Ulus gazetesi haberlerini içerir. Bildirim cümleleriyle metne dâhil edilen haberler, okurun dönemin ruhuna girmesine yardımcı olur. Haber içerikleri incelendiğinde, romanın genelini ilgilendiren konuların seçildiği ve verilmek istenen mesajla ilgili sezdirimler içerdiği görülür. Okurun verilen sezdirimlerden art alan bilgisini kullanarak çıkarımlara ulaşmasını isteyen verici, bağlamdan kopmamak adına ipuçlarıyla bazı yönlendirmeler yapar, böylece doğru çıkarımlara ulaşmanın önünü açar. Söylem çözümlemesi yöntemiyle haber içeriklerinin değerlendirildiği bu çalışmanın amacı, Ölmeye Yatmak romanında Ulus gazetesinden haberlere yer verilmesinin alt mesajıyla ilgili veri sunmak; bildirim, çıkarım, sezdirim cümlelerinin kullanımı konusunda eserin üslup özelliklerini belirlemektir.
Alternatif Dilde Özet: The section titled “Dündar Teacher is Reading Ulus Newspaper” in Adalet Ağaoğlu’s novel, Ölmeye Yatmak, includes the news of Ulus newspaper in 1938. News in the text with notification phrases helps the reader to enter the spirit of the period. When the content of the news is examined, it is seen that the topics that are related to the general of the novel are selected and contain perceptions about the message to be given. The transmitter, who wants the reader to reach inferences using the background information from the given intuitions, makes some guidance with tips in order not to break from the context, thereby paving the way for achieving the correct inferences. The purpose of this study, in which news contents are evaluated by the discourse analysis method, is to present data about the sub-message of news from Ulus newspaper in the novel Ölmeye Yatmak, to determine the stylistic features of the work on the use of statements, inferences, intuition sentences.

PDF Formatında İndir

Download PDF