image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2020/1
Sayı: 3
Makale Başlık: KENDİ KALEMİNDEN SAİM SAKAOĞLU
Makale Alternatif Dilde Başlık: SAİM SAKAOĞLU IN HIS OWN WORDS
Makale Eklenme Tarihi: 15.02.2021
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Konya’da 1939 yılında dünyaya gelen Saim Sakaoğlu, lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlamıştır. 1967-1988 yılları arasında Atatürk Üniversitesinde asistanlıktan doçentliğe kadar akademik görevlerde bulunmuştur. 1988-2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesinde profesör olarak akademik ve idari görevlerde yer almıştır. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun 67 kitabı, 2000’in üzerinde makale vb. türde yazısı bulunmaktadır. Akademik hayatında 29 yüksek lisans öğrencisinin; 17 doktora öğrencisinin danışmanlığını yürütmüştür. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte pek çok kurum ve kuruluşun üyesi olan Prof. Dr. Saim Sakaoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır. Bu çalışmada, Saim Sakaoğlu’nun hayatı, hakkında yazılanlar, aldığı ödüller ve eserleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Saim Sakaoğlu, who was born in Konya in 1939, completed his undergraduate education at the Department of Turkish Language and Literature at the Faculty of Literature of Istanbul University. Between1967-1988, he held academic positions at Atatürk University from assistant to associate professor. Between 1988-2006 years, he took part in academic and administrative positions as a professor at Selçuk University. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu has 67 books, over 2000 articles, etc. In academic life, he supervised 29 graduate students and 17 doctoral students. Being a member of many national and international institutions and organizations related to his field, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu is married and has two children. In this study, Saim Sakaoğlu’s life, writings about him, awards he received and his works are discussed in detail.

PDF Formatında İndir

Download PDF