image.jpg

Derginin Adı: BUGU Dil ve Eğitim Dergisi
Cilt: 2022/3
Sayı: 3
Makale Başlık: ESKİ TÜRK YAZITLARININ ÂLİMİ / BİLGESİ GUBEYDULLA AYDAROV
Makale Alternatif Dilde Başlık: GUBEYDULLA AYDAROV, THE SCHOLAR / WISE OF OLD TURKISH INSCRIPTIONS
Makale Eklenme Tarihi: 20.09.2022
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Türkoloji alanında eski Türk yazıtları ve eski Türk diliyle ilgili araştırma ve incelemeleri yapanların kimler olduğuna bakıldığında genelde Rus ve Alman Türkologların adlarının ön planda tutulduğu dikkati çeker. Son derece başarılı çalışmalar yapmalarına ve eserler (kitaplar, makaleler ve bildiriler) yazmalarına rağmen Türkiye’deki ve Türk dünyasındaki bilim adamlarının adlarına ve çalışmalarına ise literatürde çok fazla yer verilmediği görülür. Türk dünyasında eski Türk yazıtlarıyla ve eski Türk diliyle ilgili araştırma ve inceleme yapan bilim insanlarının sayılarının da çok az olduğu ne yazık ki acı bir gerçektir. Bunun elbette farklı sebepleri vardır. Sovyetler Birliği Dönemi’nde, eski Türk yazıtlarıyla ve eski Türk diliyle ilgili çalışma yapmak bilim insanları tarafından riskli görüldüğünden bu alanda çalışmayı çok az kişi tercih etmiştir. Türkiye dışında hem eski Türk yazıtlarıyla hem de genel anlamda Eski Türkçe Dönemi’nde yazılan diğer eserlerle ilgilenen bilim insanlarından biri de Kazak bilim adamı Gubeydulla AYDAROV olmuştur. AYDAROV, Sovyetler Birliği Dönemi’nde eski Türk yazıtlarıyla ve eski Türk diliyle ilgili bilimsel-akademik çalışmalar yapan, kitaplar yazan, korkusuz ve cesur bilim adamlarından biridir. AYDAROV, hem Sovyetler Birliği Dönemi’nde hem de bağımsız ve özgür Kazakistan Cumhuriyeti Dönemi’nde birbirinden değerli eserler yazarak, öğrenciler ve akademisyenler yetiştirerek Türkoloji çalışmalarına çok önemli katkılarda bulunmuştur. AYDAROV, Türkoloji alanında yaptığı bilimsel-akademik çalışmalar ve yazdığı eserler sayesinde “büyük âlim” ve “bilge” sıfatlarını sonuna kadar hak etmektedir. Bu makalede AYDAROV’un hayatı, eski Türk dili çalışmalarına katkıları hakkında bilgi verilerek onun ve eserlerinin genç bilim insanları tarafından tanınması hedeflenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: When we look at the people who do research and studies on the old Turkish inscriptions and the old Turkish language in the field of Turkology, it is remarkable that the names of Russian and German Turkologists are commonly in the foreground. Although they have done extremely successful studies and written works (books, articles, and papers), it is seen that the names and works of scientists in Turkey and the Turkish world are not given many places in the literature. Unfortunately, it is a sad fact that the number of scientists who research and analyze the old Turkish inscriptions and the old Turkish language in the Turkish world is very low. Of course, there are different reasons for this. During the Soviet Union Period, there are very few people preferred to work in this field, as it was considered by scholars to be risky to work on old Turkish inscriptions and the old Turkish language. AYDAROV deserves the titles of "great scholar" and "wise" to the end thanks to his scientific-academic studies and works he has written in the field of Turcology. Gubeydulla AYDAROV was one of the fearless scientists who did scientific-academic studies and wrote books on old Turkish inscriptions and the old Turkish language during the Soviet Union Period. AYDAROV made a very important contribution to the study of Turkology by writing valuable works and educating students and academics both during the Soviet Union period and during the independent and free Republic of Kazakhstan period. This article, it is aimed to give information about AYDAROV's life and his contributions to the studies of the old Turkish language and to make him and his works known by young scientists.

PDF Formatında İndir

Download PDF