The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations

image.jpg

Derginin Adı: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations
Dergi Kayıt Tarihi: 26.3.2016
DergininWebsitesi: http://www.mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/index
Dergi Hakkında: The bulletin published conceptual and empirical works with the results of research conducted by scientists, doctoral students, as well as leading experts in the field of innovation management. The bulletin focuses on theoretical topics such as innovational management, innovational support policies of countries in the context of the globalization processes, international innovation processes, knowledge and technology, as well as the promotion of applied research in the aforementioned areas. Publications can be valuable for scientists, researchers, educators, students and practitioners, and those who are actively involved in innovation management activities.
ISSN: 2409-7101
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of InnovationsThe Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Международный трансфер знаний в условиях глобализации миров...
Інноваційна домінанта в сучасній освітній парадигмі
Соціально-економічні підсумки першої декади ХХI століття: г...
Інноваційний розвиток інформаційної сфери
Інноваційно-інституційні інструменти несумлінної конкуренці...
Шляхи вдосконалення інституціональної інфраструктури іннова...
Комерціалізація науково-технічних розробок в умовах розвитк...
Теоретичні аспекти підвищення потенціалу екологізації іннов...
Інноваційна активність промислових підприємств України
Розвиток інноваційної енергетики в глобальному та регіональ...
Реалізація інноваційного проекту на підприємстві з метою ви...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Еволюція поглядів на методи дослідження коливань ділової ак...
Основные задачи реализации программы информатизации высшего...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Управління інноваційними процесами та розвиток космічної га...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Інноваційні підходи до управління розвитком олімпійського с...
Петриківка як елемент брендування регіону
Фінансування регіонального розвитку Іспанії в контексті дос...
Інноваційні підходи до вирішення проблем безпеки в туризмі
Формування стратегії сталого розвитку туризму
Сучасні тенденції розвитку міжнародного туристичного ринку
Науково-методологічні засади дослідження спеціалізації у ви...
Напрями співробітництва України та ЄС в енергетичній сфері
Розвиток високотехнологічних послуг: методологія дослідженн...
Диверсифікаційний менеджмент компаній в умовах міжнародного...
Торгівля технологіями у міжнародному науково-технологічному...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/22<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/22
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Innovations in services and consumers’ competences
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/23<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/23
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
Професійна культура і безпека: інноваційний підхід до впров...
К вопросу об инвестиционной привлекательности Украины для т...
Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підпри...
Застосування теорії трансакційних витрат у контексті реформ...
Конкурентоспроможний розвиток університетських офісів транс...
Вплив організаційної культури на інноваційний потенціал під...
Розвиток IT-аутсорсингу в Україні
Оцінка ризиків для національного господарства, спричинених ...
Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення йог...
Розвиток земельних відносин у системі реформування націонал...
Сравнительная характеристика становления инновационной поли...
Оцінка впливу інновацій на збереження ресурсів підприємства
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Проблеми трансферу технологій в інноваційному менеджменті у...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/23<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/23
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
DEVELOPMENT AND INNOVATION POTENTIAL ...
PROBLEMS OF REFORMING THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM OF THE S...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/22<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/22
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Патологии при проведении реинжиниринга современных организа...
Стратегічні альтернативи розвитку зовнішньоекономічної діял...
Науково-технологічний розвиток Литви та перспективи литовсь...
Напрями зміцнення енергетичної безпеки в контексті створенн...
Впровадження та управління моделлю аутсорсингу IT-послуг на...
Аналіз теоретичних основ оптимізації портфеля високих техно...
Використання біодизеля як один із інноваційних напрямків ре...
Асиметричність інформації в глобальній економіці
Теоретичні основи розвитку економічних відносин між країнам...
Експортний потенціал Німеччини у високих технологіях
Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств гірн...
Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток туристичного р...
Використання принципів інноваційного менеджменту у процесі ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/23<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/23
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Концептуальні засади управління інноваційною діяльністю тур...
Перспективи розвитку сфери ІТ як провідної інноваційної гал...
Реалізація методологічних підходів до оцінки знань у науком...
Інновації у стратегічному управлінні в правоохоронній сфері...
Науково-теоретичні засади розвитку глобальної інформатизаці...
Інноваційна модернізація економіки як основа реалізації нац...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/22<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/22
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Виявлення та узагальнення основних тенденцій розвитку елект...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/23<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/23
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Support of innovations through improvement of regulatory fr...
Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспе...
Оценка инновационного развития региона как инструмент совер...
Особливості розвитку інноваційного середовища в Україні в у...
Стан та проблеми інноваційного розвитку промислових підприє...
Особенности применения индикатора «скользящая средняя» для ...
Демографічний та кадровий вимір міжнародних міграційних про...
Керування концентрацією та консолідацією капіталу в міжнаро...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/24<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/24
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
Entrepreneurship: society and resource management. A review...
Analysis of the global distribution systems on the internat...
Обґрунтування стратегії збалансованого розвитку промислових...
Інформаційна безпека корпоративної економіки в умовах глоба...
Удосконалення керування інноваційним потенціалом у сфері жи...
Інноваційні аспекти удосконалення системи менеджменту орган...
Податкові ризики та система керування ними
Алгоритм формирования портфеля инновационных проектов предп...
Високотехнологічні послуги як інноваційний фактор розвитку ...
Пріоритети нової енергетичної стратегії України у світлі єв...
Відкриті інноваційні системи: головні характеристики і напр...
Особливості методології проектного менеджменту в туристично...
Новації у сфері управління діяльністю прокуратури
К вопросу продвижения услуг учреждения высшего образования ...
Проблеми дефіциту державного бюджету України і шляхи їх роз...