image.jpg

Derginin Adı: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations
Cilt: 2015/23
Sayı: 4
Makale Başlık: Перспективи розвитку сфери ІТ як провідної інноваційної галузі України
Makale Alternatif Dilde Başlık: Prospects of IT sector development as a leading innovative sector in Ukraine
Makale Eklenme Tarihi: 26.5.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Інноваційна діяльність стає невід’ємною частиною сучасного світу, що динамічно розвивається. Кожна лідируюча країна визначила пріоритетні інноваційні сфери діяльності та зосереджує свої зусилля на їх розвитку. В Україні серед інноваційних сфер діяльності найкращу динаміку розвитку демонструє сфера інформаційних технологій. Вона має значний потенціал і тому вивчення перспектив її розвитку актуальне. Мета дослідження – розробка прогнозу розвитку ІТ ринку України в умовах невизначеності на основі наявних статистичних даних, тенденцій та прогнозів експертів із застосуванням методів прогнозування, таких як лінія тренда та штучні нейронні мережі; виокремлення на основі прогнозу заходів для розвитку сфери ІТ. Проаналізовано стан ринку ІТ в Україні як однієї з провідних інноваційних галузей країни. У результаті засвідчено наявність значного потенціалу для розвитку цієї інноваційної сфери діяльності в нашій державі. Виявлено, що ринок ІТ має тенденцію до зростання. З’ясовано, що криза 2008–2009 рр. негативно вплинула на даний ринок, але вже у 2010 р. позитивна тенденція відновилася. Із 2000 р. по 2013 р. обсяг ринку ІТ зріс на 505,7 %, що підтверджує перспективність даної сфери. Доведено, що в сучасних умовах невизначеності дуже ризиковано інвестувати у сферу ІТ, адже вона потребує великих початкових інвестицій. Зроблено висновок, що така ситуація викликала необхідність дослідження впливу політико-економічної ситуації на ринок ІТ в Україні та прогнозування його подальшого розвитку. Із застосуванням кореляційно-регресійного аналізу визначено фактори, що впливають на обсяг ринку ІТ в Україні, та виявлено характер їх впливу. З’ясовано, що найвпливовішими з цих факторів є чотири: обсяг ВВП, середня заробітна плата, прямі іноземні інвестиції та експорт послуг, і виявлено характеру цього впливу. На основі наявних прогнозів динаміки даних факторів за допомогою лінії тренда та штучної нейронної мережі зроблено прогноз позитивної тенденції обсягів ринку ІТ в Україні у 2014–2016 рр. Наукова новизна роботи полягає: у проведенні прогнозування обсягів ринку ІТ України за допомогою лінії тренду та штучної нейронної мережі; у застосуванні кореляційно-регресійного аналізу для пошуку факторів впливу на ринок ІТ України для побудови штучної нейронної мережі. Результати роботи можна використовувати як основу для розробки стратегій інноваційного розвитку підприємств в умовах невизначеності. Одержані результати можуть стати основною для подальших досліджень розвитку інноваційної діяльності підприємств України та виявлення можливостей розвитку ІТ сфери нашої країни як найбільш перспективної інноваційної галузі діяльності.
Alternatif Dilde Özet: An analysis of Ukrainian IT market was made based on statistical data. This analysis showed that there is great potential for development of innovations sector in Ukraine. A forecast of IT market volumes in 2014-2016 years was made using trend lines and artificial neural network. A correlation and regression analysis determined four factors that influence the Ukrainian IT market the most. A positive trend was foreseen for the Ukrainian IT market volumes in 2014-2016 years

PDF Formatında İndir

Download PDF