image.jpg

Derginin Adı: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations
Cilt: 2015/23
Sayı: 4
Makale Başlık: Support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education in Ukraine
Makale Alternatif Dilde Başlık: Підтримка інновацій через вдосконалення Нормативно-правова бази вищої освіти України
Makale Eklenme Tarihi: 26.5.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: It was investigated the main directions of forming well-educated persons provide functioning of competition national economics. Using European experience, it was defined,the most important platform of new ideas’ conceptions is high school, where the students can realize their projects and transform them from theoretical idea into profitable business one. It was substantiated actuality to introduction of European experience of support of innovations through improvement of regulatory framework for higher education for Ukrainian education system.
Alternatif Dilde Özet: Досліджено основні напрями формування високоосвічених кадрів, які забезпечують функціонування конкурентоспроможної національної економіки. З огляду на європейський досвід визначено, що найважливіша платформа формування нових ідей – вища школа, де студенти можуть реалізовувати свої ідеї та трансформувати їх із ідей теоретичних в прибуткові бізнес-проекти. Обґрунтовано актуальність упровадження європейського досвіду підтримки інновацій шляхом вдосконалення сучасної структури вищої освіти для української системи освіти.

PDF Formatında İndir

Download PDF