image.jpg

Derginin Adı: The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management Of Innovations
Cilt: 2015/23
Sayı: 5
Makale Başlık: Оцінка ризиків для національного господарства, спричинених конкретними мотиваціями іноземних інвесторів
Makale Alternatif Dilde Başlık: Risk assessment for the national economy as a result of the specific foreign investors’ motivations
Makale Eklenme Tarihi: 23.4.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Проаналізовано основні мотиви і демотиватори іноземних інвесторів у здійсненні інвестування, проведено систематизацію за основними класифікаційними ознаками. Висвітлено й згруповано головні форми реалізації інвестиційних проектів. На основі аналізу класифікацій мотивацій та форм реалізації інвестиційних проектів оцінено ризики для держави, спричинені конкретними мотиваціями іноземних інвесторів, і сформовано рекомендації щодо їх уникнення чи зменшення.
Alternatif Dilde Özet: The main motives and demotivators of foreign investment implementation are analyzed in the article and also the main motives are systematized by main classification criteria. The main investment projects forms are analyzed and classified in the article also. Risk assessment for the state as a result of the specific foreign investors’ motivations is described in the article based on the motivations and investment projects forms’ classifications analysis. Also there are formed the recommendations for the risk avoidance or reduction in the article.

PDF Formatında İndir

Download PDF