Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 1.11.2017
DergininWebsitesi: http://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/index
Dergi Hakkında: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisinin temel amacı; çocuğun yüksek yararı gözetilerek, erken çocukluk dönemine yönelik araştırmaları yaygınlaştırmak, bu dönemi görünür kılmak ve çocukluğun kendine özgü gereksinimlerini açığa çıkarmaktır. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi; çocukluk dönemi ile doğrudan ilişkili disiplinler arası bir perspektif ile özgün nitel ve nicel araştırmalara yer vermektedir. Bununla birlikte çocuk çalışmalarına yönelik derleme, kitap tanıtımı ve teorik çalışmalara da yer verilmektedir. Ayrıca dergi her yıl öğretmen ve öğrenci çalışmalarına yer verdiği bir de özel sayı çıkaracaktır.
ISSN: 2564-7601
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Erken Çocukluk Çalışmaları DergisiErken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
The effect of the integration of talking toys on preschoole...
Okul öncesi öğretmenlerinin farklı eğitim yaklaşımlarını bi...
Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme merkezlerinin durumunun ...
Okul öncesi eğitim alan çocukların ve bulundukları sınıf or...
Okul öncesi dönem 48-66 ay çocuklarına Etkileşimli Kitap Ok...
Anasınıfına devam eden çocuklara verilen drama eğitiminin ç...
5-6 yaş çocuklarına sayı kavramını kazandırmada drama çalış...
Erken çocukluk gelişimine dair Türkiye bulgularına bakış
Rethinking curriculum as imagined childhoods
Cultural reciprocity in special education: Building bridges...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı uygulamalarının temel ...
Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf uygulamalarında matematik...
Erken çocukluk eğitimi için sürdürülebilir kalkınma: Türkiy...
Okul öncesi dönem çocuklarının ebeveynlerinin akıllı sembol...
Okul öncesi eğitim kurumları bahçelerinin incelenmesi
The discourse of early childhood education and fashioning o...
Resimli hikaye kitaplarında yer alan oyuncakların incelenme...
Anne-babalar okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinden ne ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Erken çocukluk döneminde çocukların maddi değerler düzeyini...
Assessing pre-schoolers’ narrative skills
Investigation of teachers and teacher candidates' opinions ...
Okul öncesi dönem çocuğu olan ebeveynlerin ebeveynlik tutum...
An evaluation of architectural structural diagram of indepe...
Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme,...
Okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal problem çözme becer...
Oyun temelli çevre etkinliklerinin okul öncesi çocukların ç...
Dünya oyunun gücünde uzlaştı şimdi bu gücü çocukların yarar...
Play and flow: Children’s culture and adults’ role
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Using indigenous knowledge to provide educational services ...
Erken çocuklukta işitme cihazı uygulamaları ve ebeveynler
Okul öncesi kaynaştırma sınıfında öğretmen
Akademisyen olmak
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Okul öncesi dönem çocuklarının okula uyum sürecine ilişkin ...
A snapshot of substitute early childhood teachers in Sweden...
A snapshot of substitute early childhood teachers in Sweden...
Okul öncesi fen ve doğa eğitimi araştırmalarına ilişkin bir...
Maybe, maybe not: Probabilistic reasoning in preschool peri...
48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 gelişim değerlendirme ölçeğ...
2013 Okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlam...
Okul öncesi dönem çocuklarının ego sağlamlık düzeylerinin i...
Access to and quality of early childhood education and care...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
An analysis of language and speech disorders in preschool c...
Ankara il merkezinde 2-10 yaş arasında görme yetersizliğine...
Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı'nın (E...
Combining art activities and nature in pre-school education
Experience-based School Principals’ perspectives on the dev...
Significance of early diagnosis and early intervention in e...