image.jpg

Derginin Adı: Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
Cilt: 2018/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Akademisyen olmak
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 26.5.2018
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Akademisyen ya da akademisyenlik kavramlarının kökünü oluşturan akademi kavramı Platon’un Atina’da öğrencilerine ders verdiği ‘Akademia’ zeytinliğinden gelmektedir. Zaman içinde bu isim belli bir kariyer ve bu kariyere sahip insanlar için kullanılmaya başlanmıştır. Akademisyenlik birbirini gerektiren ve besleyen birden fazla eylemi içermektedir. Bugünün dünyasında bir insanın kendisini mutlu kılacak ve coşku ile bağlanacağı bir işi seçmesi çok önemlidir. Bu makalede akademisyen olmayı düşünen lisans öğrencisi gençler ve akademik çalışmayı seçmiş genç akademisyenler için önemli noktalar vurgulanmakta ve bu iki grup için ayrı ayrı bir yol haritası önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF