Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 25.12.2017
DergininWebsitesi: http:/ www.besad.org
Dergi Hakkında: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, Dünyada ve Türkiye’deki araştırmacılar ve akademisyenlere en son bulguları değiştirmeleri için en iyi platformu sağlamaya çalışmaktadır. Derginin kapsamları arasında bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki alanlar bulunmaktadır: Beden eğitimi Hareket eğitimi Oyunla eğitim Spor eğitimi Spor kültürü ve olimpik eğitim Öğretmen yetiştirme Antrenör eğitimi Rekreasyon eğitimi Fiziksel aktivite Fiziksel uygunluk Yetenek araştırmaları Disiplinlerarası öğretim Psikomotor gelişim Motor kontrol ve öğrenme Beden eğitimi ve sporda teknoloji Kaynaştırma eğitimi Spor ve egzersiz alanları tasarım ve yönetimi
ISSN: 2602-3644
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları DergisiBeden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarında Y...
Farklılıkla Öğrenme Yaklaşımı ile Uygulanan Temel Hareket B...
9-13 Yaş Grubu Yüzücülerde 50 m Serbest Teknik Yüzme Perfor...
Yöneticilerin Takım Çalışması Etkinlikleri İle Desteklenmiş...
Okul Öncesi ve İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun Eğitimi: ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Fiziksel etkinlik karnesi uygulamaları değerlendirme ölçeği...
Spor lisesini kazanan ve kazanamayan öğrencilerin yetenek t...
Beden eğitimi ve spor derslerinde alternatif ölçme-değerlen...
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin si...
Türkiye'de spor yönetimi değerlendirmesi: Spor yöneticisi g...
Pilates eğitici eğitimine yönelik bir ihtiyaç analizi çalış...
Futbolcularda Farklı Düzlemlerde Yapılan Pliyometrik Antren...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Oyun Konsollu Fiziksel Aktivite Programı ile Otizm Spektrum...
Antropometrik Özelliklerin Voleybolda Servis Performansına ...
Oyun Senaryolarıyla Durumsal Öğretim: Beden Eğitimi Dersler...
Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerindeki Öğrencilerin Alan Bilg...
14 Haftalık Voleybol Dersinin Beden Eğitimi Öğretmen Adayla...
Farklı Seviyelerde Tenis Oynayan Türk Tenisçilerinin Beden ...
Voleybol Milli Takım Gelişim Kampına Çağrılan 14-15 Yaş Gru...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Bi...
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Desteklem...
10–14 Yaş Yüzücülere Uygulanan Farklı Isınma Protokollerini...
Farklı Taekwondo Antrenmanlarının Çocuklarda Çalışma Belleğ...