image.jpg

Derginin Adı: Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2019/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Oyun Senaryolarıyla Durumsal Öğretim: Beden Eğitimi Derslerinde Spor Öğretimi için Yenilikçi Bir Model
Makale Alternatif Dilde Başlık: Situated Game Teaching Through Setplays: An Innovative Model to Teach Sports in Physical Education
Makale Eklenme Tarihi: 8.5.2019
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Beden eğitimi öğretmenlerinin, öğretim sürecini gerçek koşullara uyumlu hale getirmek için öğrettikleri spor ve oyunlara ait alan bilgisine sahip olmalarının yanında pedagojik modelleri bilmeleri ve uygulamaları beklenmektedir. Beden eğitimi derslerinde spor dalları yeterince öğretiliyor olsa da spora özgü becerilerin öğretimi çoğunlukla geleneksel ya da teknik odaklı öğretim yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı temelini durumsal öğrenme kuramından alarak hazırlanan yenilikçi bir pedagojik model olan Oyun Senaryolarıyla Durumsal Öğrenme Modelinin bileşenleri, özellikleri ve pedagojik adımlarını açıklamak ve Türkiye beden eğitimi ve spor dersi öğretim programlarına uygunluğunu tartışmaktır. Modelin hedefi ilişkisel ve durumsal oyun senaryoları yoluyla öğrencilerin oyunsal yeterliliklerini geliştirmek ve onları yaşam boyu sağlık kazandırıcı fiziksel aktiviteden keyif almaları konusunda desteklemektir. Modelin, ipuçlarını kavramak ve bunlar arasındaki ilişkileri analiz etmek için zihinsel çaba harcayan öğrencilerin maç koşullarında uygun teknik, strateji ve taktiği seçmek için yansıtıcı düşünme, karar verme ve problem çözme konusundaki yetkinliklerini geliştirme potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Gelecek çalışmaların modelin öğrencilerin teknik gelişimi, taktiksel karar verme ve güdülenmeleri üzerindeki etkisini incelemesi önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Physical education teachers are expected to have sport specific content knowledge and know pedagogical models in order to teach sports and games in physical education lessons in authentic settings. Even though sports in physical education lessons are taught sufficiently, teaching sport specific skills mostly depends on traditional or techniques-focused teaching methods. The purpose of this study was to explain components, qualities and pedagogical steps of an innovative pedagogical model, Situated Game Teaching through Set Plays, which uses situated game scenarios reflecting real match situations, and discussing its appropriateness for physical education and sport curriculum in Turkey. The aim of this model is to improve students’ game competencies through situated game scenarios and support them to enjoy a lifelong physical activity for a healthy life. Students who are mentally engaged to analyze the cues and relations among game parameters can improve reflective thinking, decision making and problem-solving competencies to select appropriate techniques, strategies and tactics. Future research 1 Corresponding should focus on analyzing the effectiveness of the model on technique development, tactical decision making, and motivation of students.

PDF Formatında İndir

Download PDF