Studies of The Ottoman Domain

image.jpg

Derginin Adı: Studies of The Ottoman Domain
Dergi Kayıt Tarihi: 29.07.2013
DergininWebsitesi: http://www.thestudiesofottomandomain.com/
Dergi Hakkında: Coğrafya, Tarih ve Türkoloji alanlarında akademik çalışmaları değerlendirmek amacıyla kurulan “ Studies of The Ottoman Domain” adlı elektronik dergi yayın hayatına adım atmıştır. Dergide, geçmişte Osmanlı Devletinin hâkimiyet sahasında ya da doğrudan etkileşim içinde bulunduğu devletlerin yer aldığı bölgelere dair coğrafya, edebiyat ve tarih içerikli makaleler yayınlanacaktır. Amacımız bugün farklı sınır ve yönetimler altında yaşamakla birlikte, geçmişte yüzlerce yıl bir arada yaşamayı başarmış halkların coğrafya, edebiyat ve tarih zenginliklerine ait akademik çalışmaları bir araya getirmektir. Dergi bünyesinde üç ayrı bölümde yer alan ve yer alacak olan seçkin yayın kurulu ve hakem kurulu üyelerimize katkılarından ötürü şimdiden teşekkür ederiz. “Studies of The Ottoman Domain” senede iki defa Şubat ve Ağustos (altışar aylık dönemlerde) aylarında Türkçe ve İngilizce olmak üzere yayımlanacaktır. Derginin her sayısında (coğrafya, edebiyat ve tarih bölümlerinde) en az üç makale ve bir kitap tanıtımı yazısı yer alacaktır. Dergide yer alan Coğrafya, Tarih ve Türkoloji editörleri, yayın ve hakem kurulları sahanın uzmanlarınca oluşturulmuş olup birbirinden farklıdır. Dergiye yönlendirilen yazılar niteliğine göre ilgili bölüm editörü tarafından değerlendirmeye alınarak o bölümün yayın ve hakem kuruluna iletilecektir. Yayın ya da hakem kurulundan iki üyenin onayı alınmak kaydıyla akademik çalışmalar değerlendirilecektir.
ISSN: 2147-5210
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Studies of The Ottoman DomainStudies of The Ottoman Domain
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
19. YÜZYILDA ÇUKUROVA TÜRKMEN AŞİRETLERİ I: CERİD VE TECİRL...
IX. YÜZYILIN ÖNEMLİ BİLGİNLERİNDEN LYON`LU DİYAKOZ FLORUS ...
KIZILDENİZ’DE OSMANLI HÂKİMİYETİ: ÖZDEMİROĞLU OSMAN PAŞA’N...
Osmanlı Belgelerinde Kafkasya Göçleri, Yayına Hazırlayanlar...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 7<%$ Resources: Default, Sayi %>: 7
SON ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ, MODERN TÜRK EDEBİYATININ AN...
ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF’İN ŞİİRLERİNDE MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİ...
BİRLEŞİK KRALLIK’TA TÜRKİYE VE TÜRKÇE ÇALIŞMALARINA DAİR Bİ...
ANA DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE SEVİYELENDİRİLMİŞ OKUM...
ÂŞIKLARIN DİLİNDEN 16-19. YÜZYIL DEVLET MÜESSESELERİNE ELEŞ...
19. YÜZYILIN BAŞINDA OSMANLI ADLİYE TEŞKİLATININ YENİLENME ...
GELENEKSEL YAPI İLE MODERNİTE ARASINDAKİ GERİLİME BİR ÖRNEK...
MÜSLİM-GAYRİMÜSLİM İLİŞKİLERİNDEN HAREKETLE XIX. YÜZYILDA B...
OSMANLI YÖNETİMİNİN ORYANTALİST İNŞASI
Uğur Özcan – Abidin Temizer: Turkish Ambassadors and consul...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Sözlü Tarihin Vesikalardaki Yansımaları: Velioğlu Ahmed Ef...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
KADINSIZ ŞEHİR AYNAROZ: TARİH, MEKÂN VE YAŞAM
Osmanlı İmparatorluğunun Sonu ve Büyük Güçlerin Balkanlar’ı...
Türk Kültüründe Kadimden Günümüze Ulaşan Sosyal Örgütlere D...
Cristina Trıvulzio Di Belgiojoso An İtalian Princess In The...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE'NİN KROM TİCARETİNİ...
Kırım Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Hububat Ürünün İhracat...
MİDİLLİ’NİN SONUNU HAZIRLAYAN İMROZ HAREKÂTI
Samsun Kavak Azaklı Köyü Tarih ve Kültürü
RECĀ’ĪZĀDE MAHMŪD EKREM’İN TA‘LĪM-İ EDEBİYĀT’I VE OSMANLI ...
“NER” TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜN...
EVRENSELİN ETNİSİTEYE İNDİRGENMESİ YA DA “KÜRT MASALLARI”
Osmanlı Bilim Kurgusu: Fenni Edebiyat
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
HALK OZANIMIZ KUL HİMMET’İN ŞİİR DİLİ
OĞUZ TÜRKÇESİNDE BİR EMİR YAPISI: “FİİL + ZARF-FİİL (V) + ...
17. YÜZYIL OSMANLI TÜRKÇESİ VE BİN MUHAMMED SALİH
Âşık Tarzı Türk Şiirinde Osmanlı Toplum Hayatı
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA ŞİİR VE COĞRAFYA
SİVAS MASALLARINDA MİTOLOJİK UNSURLAR
Garib-nâme’de Bazı Merhun Beyitlerde “Kim” Bağlama Edatlı C...
Türk İran Epik Geleneği İçinde Horasan Teberdarı Ebu Müsli...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 10<%$ Resources: Default, Sayi %>: 10
DOĞU- BATI NE DEMEKTİR, NE YANA DÜŞERLER?
ÇATALCA SAVAŞI'NDA TÜRK DONANMASININ DESTEĞİ
ANTAKYA`NIN HAÇLILAR TARAFINDAN ELE GEÇİRİLİŞİ
1923 TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİ: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİND...
MİTTEN EFSANEYE BİR HALK OYUNU: BİNGÖL KARTAL OYUNU
Yavaş Şehir (Sürdürülebilir Yerel Kalkinma) Potansiyelinin ...
ŞEHİRLERARASI YOL GÜZERGÂHINDAKİ YERLEŞİM YERLERİNDE TRAFİK...
KIRŞEHİR VE YÖRESİ AĞIZLARINDA KULLANILAN KİMİ YAPIM EKLERİ...
OSMANLI DÖNEMİ DİNÎ TERCÜME ANLAYIŞI ve ŞİR’ATÜ’L-İSLÂM TER...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İSTANBUL’UN VEBA İLE İMTİHANI: 1811- 1812 VEBA SALGINI BAĞL...
OSMANLI DEVLETİ’NDE BATI İMAJI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
1992 SONRASI TÜRKİYE’YE GÖÇEN AHISKA TÜRKLERİNİN GÖÇ, İSKÂN...
SİNOP ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ BAZI OKULLARDA GÜRÜLTÜ Kİ...
BEŞERİ COĞRAFYA İnsan Kültür ve Mekân
“TUNA’DAN UÇAN KUŞ”TA DEVŞİRME SİSTEMİ RECRUITMENT SYSTEM i...
Manilerde Anonimliğin Kaybolması ve Yeni Bir Terim Önerisi ...
“BİR GÖZE BİR GÜL” ADLI MASALIN GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN İN...
GARNETT, Lucy M. J., (Çeviren:Nurettin Elhüseyni) Türkiye’n...
MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASIN VE BASINDA ORDU- SİYASET İLİŞKİSİ*
OSMANLI HUKUKUNUN YENİDEN ÜRETİMİNDE BALKAN FETİHLERİ VE İ...
II. MEŞRUTİYET SÜRECİNDE OSMANLI DEVLETİ’NDE ORDUSİYASET İL...
Böcüzade Süleyman Sami, Isparta Tarihi, Yayına Hazırlayan, ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 12<%$ Resources: Default, Sayi %>: 12
İŞLEVSEL HALKBİLİMİ KURAMINA GÖRE ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF’İN Şİİ...
FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM BİR SÖZLÜK: TUHFE-İ MUKADDİMETÜ’L-LÜGA...
ÇIKRIKÇI KÖYÜ’NDE (MANİSA) MESKENLER VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
TUZLA GÖLÜ HAVZASI’NIN (KAYSERİ) UYGULAMALI JEOMORFOLOJİSİ
KÜÇÜK BUZUL ÇAĞI, KURAKLIK ve DİĞER COĞRAFİ OLAYLARIN CELAL...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 13<%$ Resources: Default, Sayi %>: 13
BURSA’NIN DİNÎ-TASAVVUFÎ HAYATINDA İZ BIRAKAN SIRADIŞI BİR ...
1844 TARİHLİ 187 NOLU MEDRESE NÜFUS DEFTERİNE GÖRE İSTANBUL...
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE KIBRIS KO...
PAYİTAHT (İSTANBUL) ASKERİ İDADİSİ’NDE ÖĞRENCİLER VE METROP...
TANZİMAT SONRASINDA YAKOVA
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA HAZIRLIK ÇERÇEVESİNDE TÜRK DONANMAS...
TANZİMAT DÖNEMİNDEKİ TEMETTUAT SAYIMLARINA GÖRE MERZİFON’DA...
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN “KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİ...
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BOYABAT ÖLÜM ÂDETLERİ
AHMEDÎ’NİN İSKENDER-NÂME’SİNDE ÖLÜM VE MAHİYETİ
KÜLTÜREL MİRAS KAPSAMINDA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKSEL ...
BULANCAK’DA (GİRESUN) COĞRAFİ ÖZELLİKLERİN YEMEK KÜLTÜRÜNE ...
AMASYA’NIN BİYOKLİMATOLOJİK KOŞULLARININ TURİZM YÖNÜNDEN İN...
POLATLI ŞEHRİ’NİN MEKANSAL GELİŞİMİ VE ŞEHİR İÇİ ARAZİ KULL...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA CANİK ZAVİYELERİNDE YERİNE GETİ...
1922 SAMSUN BOMBARDIMANI
THE BRIDGE BETWEEN OLD AND NEW: THE SERBIAN SOCIETY IN THE ...
BİR SEMT, BİR KONAK: ÇEMBERLİTAŞ SELİM BEY KONAĞI
18. ASIRDA ORTA ANADOLU HALKININ İKTİSADİ EĞİLİMLERİ ÜZERİN...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 11<%$ Resources: Default, Sayi %>: 11
1844 TASHİH-İ SİKKE SONRASINDA PARA DÜZENİ VE KALPAZANLIK
FAHREDDİN PAŞA’NIN HİCAZ CEPHESİNDE BAYRAK MÜCADELESİ (Hazi...
ANTİK BİR KALEDE OSMANLI TARZI YAŞAM: BİR KROKİ BİR HİKÂYE;...
TİMURLULAR DÖNEMİNDE HERÂT’TA SİVİL MİMAR
H.1256 (1840) TARİHLİ AMASYA NÜFUS DEFTERİ İLE H.1260-1261 ...
III. AHMED DEVRİNDE SUR İÇİ İSTANBUL: YERLEŞİM ALANLARI VE ...
KOCAELİ'DEN İSTANBUL'A KERESTE NAKLİ, TERSANE VE TOPHANE’DE...
EDEBİYAT TEORİSİ NEDİR?
DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK’TE ALPLIK VE KAHRAMANLIKLA İLGİLİ TERİ...
KUTADGU BİLİG’DE KADIN
Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu (Kırş...
AKDENİZ BÖLGESİ YİRCE PLATOSU’NDA (BAĞDAŞ/KADİRLİ/OSMANİYE)...
HAVZA’DA (SAMSUN) HAVA KİRLİLİĞİ ALGISI
VEZİRKÖPRÜ YÖRESİ KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİNİN ANALİTİK Hİ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 12<%$ Resources: Default, Sayi %>: 12
TEK PARTİ DÖNEMİNDEKİ CHP PROPAGANDA ANLAYIŞINDAN PROPAGAND...
OSMANLI’NIN GÜNAHLARINDAN1 KURTULMAK: CUMHURİYET’İN İÇ BORÇ...
BALKAN SAVAŞI ÖNCESİ BULGAR KOMİTELERİNİN MÜSLÜMAN KÖY BASK...
185 NOLU MEDRESE DEFTERİNE GÖRE İSTANBUL MEDRESELERİ NÜFUSU...
OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA TIMAR VE ZEAMET RUZNAMÇE DE...
OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE BİR BALKAN ŞEHRİ: İPEK
TÜRKİYE’DE ÂŞIK EDEBİYATI ÖĞRETİMİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİ...