İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 7.12.2017
DergininWebsitesi: http://dergipark.gov.tr/inujgse
Dergi Hakkında: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (INU-EBED), eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir. INU-EBED, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından 2014 yılında kurulmuştur ve yılda iki kez (Nisan, Ekim) yayınlanır.Dergide yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar DOI numarası atanarak SON SAYIYA eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ekim) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.
ISSN: 2547-9393
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.