image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Millî Kültür Temasi Metinlerinde Tematik Kelimeler Üzerine bir İnceleme
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Review on Thematic Words in Texts of National Culture Themes
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Türkçe dersinde amaç ve kazanımlara genellikle ders kitaplarındaki metinler aracılığıyla ulaşılmaktadır. Türkçe ders kitaplarında tematik eğitime uygun olarak seçilen metinlerle öğrencilerin, temel dil becerilerini geliştirmeleriyle birlikte millî ve kültürel kavramları edinmeleri de beklenir. Bu çalışmanın amacı; 7. sınıf Türkçe ders kitaplarının zorunlu teması olan Millî Kültür temasının farklı yayınevleri tarafından hazırlanan ders kitaplarında hangi tematik kelimelerle ifade edildiğini ve bunların millî kültürümüzü yansıtmak bakımından yeterli olup olmadığını değerlendirmektir. Bu amaçla üç farklı yayınevine ait Türkçe ders kitaplarındaki Millî Kültür temasının metinleri incelenmiştir. Araştırmanın verileri, içerik analizi tekniğine uygun olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, farklı yayınevlerinin hazırladığı 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan Millî Kültür temasındaki metinlerde kullanılan tematik kelimelerin farklılık gösterdiği görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgulara uygun öneriler getirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The objectives and acquisitions of Turkish lessons are generally achieved through the texts in the textbooks. Students are expected to develop basic language skills and obtain national and cultural concepts by the help of the texts selected accordance with the thematic education in Turkish textbooks. The aim of this study is to assess which thematic words are used in textbooks prepared by different publishing houses to express "national culture theme" which is a compulsory theme of 7th grade Turkish textbooks and whether they are sufficient to reflect our national culture. For this purpose, the texts of "national culture" themes in Turkish textbooks belonging to three different publishing houses were reviewed. The data was evaluated according to the content analysis technique

PDF Formatında İndir

Download PDF