image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Lisansüstü Programlara Başvuran Adayların ALES, Yabancı Dil Ve Mezuniyet Not Ortalamaları Arasındaki İlişkiler (İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Relations among ALES, Foreign Language and Grade Points Average of the Candidates Applying to Post Graduate Programs (İnönü University, Institute of Education Sciences Sample)
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Lisansüstü eğitim, lisans eğitimini başarıyla tamamlamış öğrencilerin, mezun oldukları alan veya yasal olarak engel olmaması kaydıyla, ilgi duydukları bir bilim dalında öğrenimleri devam edebilecekleri bir eğitim safhasıdır.Ülkemizdeki üniversitelerde, ara dönemlerde nadiren olmakla birlikte, genellikle temmuz ve ağustos aylarında lisansüstü programlara başvurular alınmaktadır. Bu başvurularda, adayların ALES puanı, yabancı dil puanı ve lisans,yüksek lisans not ortalamaları belirli oranlarda alınarak, adaylar sıralamaya alınmaktadırlar. Bu çalışmada; 2011-2012 öğretim yılında, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne başvuran 216 adayın, ALES, yabancı dil ve mezuniyet not ortalamaları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; adayların en yüksek not ortalamalarının ALES puanları olduğu ve yabancı dil puanları ile ALES puanları arasında negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte adayların, lisans not ortalamaları ile ALES puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki görülürken, lisans not ortalamaları ve yabancı dil puanları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.
Alternatif Dilde Özet: Postgraduate education, which students has successfully completed his undergraduate education, and can continue their education in a science with the area that they are interested, is a training phase. In universities in our country, but in the interim periods are rarely, usually during the months of July and August , applicants are taken to a graduate program. In this application , ALES, foreign language score and the undergraduate , post- graduate grade point average based on certain ratios ,are arranged in order. In this study, in 2011-2012 academic year, ales, foreign language and grades of 216 candidates who applied to Inönü University, Institute of Education Sciences have been comparatively studied. According to the survey, there are negative relations between Ales points which most of the candidates have a high grade point average and scores of foreign language and this has been determined. However, while there is a significant and positive relationship between undergraduate grade point average and ALES scores, a significant relationsihip between scores of undergraduate grade point average and foreign language has not been determined.

PDF Formatında İndir

Download PDF