image.jpg

Derginin Adı: İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cilt: 2014/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Vakıf Üniversitelerinin 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Etkinliklerinin Ölçülmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Measuring the Efficiency of Foundation Universities in 2011-2012 Academic Year
Makale Eklenme Tarihi: 25.2.2018
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Veri Zarflama Analizi (VZA), aynı girdileri kullanarak aynı çıktılar üreten homojen karar verme birimleri arasındaki etkinlik değerlerini belirleyen bir analiz yöntemidir. Araştırma veri elde edilebilirliğine göre Türkiye’deki 64 vakıf üniversitesinden 30’unda yapılmıştır. Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin 2011-2012 eğitim öğretim yılı etkinlikleri VZA yöntemleri kullanılarak incelenmiş ve analiz sonuçlarına göre göreli etkin olan üniversiteler saptanmıştır. Acıbadem, Gelişim, Ġzmir, Başkent, Koç, Sabancı, Bahçeşehir, Beykent, Ufuk, Fatih, Yeditepe, Aydın, İstanbul Ticaret üniversiteleri etkin olarak bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Data Envelopment Analysis (DEA) is a technique that measures efficiencies between decision-making units which produce same outputs by using same inputs. The research is done to 30 universities among the foundation universities in Turkey which are appropriate for DEA. In this study, by using the methods of Data Envelopment Analysis, the efficiency of foundation universities in Turkey for the 2011-2012 academic year was examined and according to the results of analysis the relative efficient univertisies were determined. Acibadem, Gelişim, İzmir, Baskent, Koc, Sabanci, Bahcesehir, Beykent, Ufuk, Fatih, Yeditepe, Aydin, İstanbul Commerce universities are found as efficient

PDF Formatında İndir

Download PDF