Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction

image.jpg

Derginin Adı: Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction
Dergi Kayıt Tarihi: 10.04.2017
DergininWebsitesi: http://dergipark.gov.tr/oyea
Dergi Hakkında: Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction (OYEA/RRWI) temel dil becerilerinin (okuma, yazma, konuşma, dinleme) geliştirilmesi ve eğitimi ile ilgili araştırmaları yayınlayan uluslararası bir dergidir. Okul öncesi dönem ve yetişkinlik dönemi de dâhil olmak üzere eğitimin bütün kademelerine yönelik çalışmalar derginin kapsamı içine girmektedir. OYEA sadece orijinal araştırmalara (alan araştırmaları, deneysel çalışmalar vb.) değil, aynı zamanda güncel literatür taramaları ve teorik makaleler gibi her türlerden bilimsel yazıya yer vermektedir. Dil eğitiminin duyuşsal, bilişsel, pedagojik ve teknolojik boyutları ile eğitim politikalarıyla ilgili araştırmalar dergide yayınlanmak üzere kabul görmektedir. Ayrıca bilimsel gelişmelerin önünü açmak ve yeniliği desteklemek için dil eğitimi ile ilgili özgün ve farklı bakış açılarının sunulduğu çalışmaların, çok disiplinli araştırmaların, yeni araştırma yöntem ve modellerinin kullanıldığı nitelikli çalışmaların yayınlanması özellikle tercih edilmektedir.
ISSN: 2148-1512
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing InstructionOkuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Yaratıcı yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik yapılan...
Exploring the role of digital children's literature in the ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Ekrandan okumanın 8. sınıf öğrencilerinde anlamaya etkisi
Türkçe öğretmeni adaylarının oluşturdukları ikna edici meti...
Okuma becerileri dersinin PISA okuduğunu anlama yeterlilikl...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Türkçe Öğretim Programı için bir öneri: Dijital okuryazarlı...
12. Sınıf Dil ve Anlatım kitabındaki dil bilgisi etkinlikle...
Türkçe öğretmeni adaylarının yazma teknikleri ile ilgili gö...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Ortaokulda öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin Türkçe...
Dil ve anlatım 11. sınıf ders kitaplarının dil bilgisi öğre...
Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersi algılarına yönelik yap...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Yapısalcılık ile post-yapısalcılık bağlamında dil ve metind...
Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğretmen ve öğrenci sorularının gerektirdikleri zihinsel sü...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Akıcı okuma gelişiminin değerlendirilmesine yönelik boylams...
Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve mater...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Okuma uzmanlığı ve okuma uzmanı yetiştirilmesine yönelik bi...
Sınıf öğretmenlerinin okuduğunu anlama stratejilerine yönel...
Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğüne ilişkin bil...
Ortaokuldaki dinleme eğitiminin niteliğine ilişkin fenomogr...
Yazma becerisine yönelik kazanımların ortaokulda gerçekleşm...
Ana dili öğretiminde konuşma becerisinin yeri
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Ekrandan okumanın okuduğunu anlamaya etkisi
Sınıf öğretmeni adaylarının okuma tutumları
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okur Öz Yeterlik Algılarının ...
Ders Materyallerini Okumada Format Tercihi: Dijital mi Kâğı...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İlkokul Öğrencilerinde Görülen Sesli Okuma Hatalarının Öğre...
Makedonya’da Türkçe Öğretmeni, Türk Dili ve Edebiyatı Öğre...
“Kırmızı Başlıklı Kız” Masalı ve Varyantaları Üzerine Bir İ...
1950-1980 Yılları Arası Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan T...
5E Yapılandırmacı Öğretim Modelinin Dil Bilgisi Öğretimind...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma ...
Sosyal Medya Platformlarında En Fazla Önerilen 15 Resimli Ç...
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye İlişk...