image.jpg

Derginin Adı: Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction
Cilt: 2018/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Sosyal Medya Platformlarında En Fazla Önerilen 15 Resimli Çocuk Kitabının Hayat Bilgisi Programı’nda Yer Alan Değerler Bakımından İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of 15 Most Advised Children’s Picture Book on Social Media Platforms with Regards to The Values That Take Place in The Program of Life Sciences
Makale Eklenme Tarihi: 18.08.2018
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışma sosyal medya platformlarında en fazla önerilen 15 resimli çocuk kitabının 2017 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda yer alan değerlerin hangilerine, ne sıklıkla yer verildiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın modeli betimsel modeldir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, sosyal medya platformu olan Instagram ve Twitter’da resimli çocuk kitabı tavsiyesinde bulunan hesaplardaki kitaplar oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu hesaplarda en fazla önerilen 15 resimli çocuk kitabı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Instagram ve Twitter’da 1500 ve üzeri takipçisi olan hesaplar taramaya tabii tutulmuştur. En fazla önerilen 15 kitap temin edilmiş ve bu kitaplarda yer verilen değerler içerik analizi yöntemi ile kodlanarak kategorilere ayrılmıştır. Bu değer kategorileri; adalet, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, doğal çevreye duyarlılık, dostluk, dürüstlük, estetik, güven, hoşgörü, kültürel mirasa duyarlılık, merhamet, misafirperverlik, özgüven, paylaşma, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, vefalı olma, vicdanlı olma ve yardımseverliktir. Kitaplarda 1130 cümle yer almakta ve bu cümlelerin 514’ü değer ifadelerine yer vermektedir. Kitaplardaki toplam cümle sayısı %45,48 oranında değer ifade etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, kitaplarda yer alan cümlelerin %20,23’ü paylaşma değerini, %17,50’si sevgi değerini, %9,72’si estetik değerini, %6,61’i yardımseverlik değerini ve %6,22’si hoşgörü değerini ifade ederken, %0,19’u adalet değerini, %0,19’u misafirperverlik değerini, %0,38’i bağımsızlık değerini ve %0,58’i vefalı olma değerini ifade etmektedir. Resimli çocuk kitaplarında %45,48 oranında değer ifadesi bulunması; resimli çocuk kitaplarının kişisel ve sosyal gelişimin yanı sıra değerler eğitimi için de çok önemli bir araç olduğunu gözler önüne sermektedir.
Alternatif Dilde Özet: This study was executed to define which values and how often are these values given place in the 15 most advised children’s picture book on social media platforms. Content analysis, which is frequently used in qualitative researches, is used. Population of the research is composed of the books from Instagram and Twitter accounts which suggest children’s picture books. Sampling of the research is made up of the 15 most advised children’s picture books on these accounts. Within the framework of the research, 24 Instagram accounts together with 5 Twitter accounts having 1500 or more followers were scanned. 970 children’s picture books suggested by these accounts were listed. While doing this, giving place to a book more than once was not taken into account. The 15 most advised books from these were obtained. The values that take place in these books were coded and categorized by using content analysis method. These value categories are justice, giving importance to unity of family, independence, being scientific, industriousness, solidarity, sensitivity to nature, friendship, honesty, aesthetic, trust, tolerance, sensitivity to cultural heritage, mercy, hospitality, self-confidence, sharing, patience, respect, love, responsibility, patriotism, being loyal, being just and helpfulness. The books have 1130 sentences and 514 of them refer to value terms. 45,48 % of the total sentences refer to values. As a result of the research, sharing (n=104), love (n=90), aesthetic (n=50), helpfulness (n=34) and tolerance(n=32) are the most frequent values while justice(n=1), hospitality (n=1), independence (n=2) and being loyal (n=2) were the least frequent ones. Besides, no value of patriotism was found in these books. According to the results of the research, 20,23 % of the sentences within the 15 most advised books on social media platforms refer to sharing, 17.50 % refer to love, 9,72 % refer to aesthetic, 6,61 % refer to helpfulness, 6,22 % of them refer to tolerance while 0.19 % refer to justice, 0,19 % refer to justice, 0,19 % refer to hospitality, 0,38 % refer to independence and 0,58 % refer to being loyal. The fact that the children’s picture books have a 45,48 % rate of values displays clearly that children’s picture books are crucial tools not only for the children’s individual and social development but also for value education

PDF Formatında İndir

Download PDF