Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 12.12.2012
DergininWebsitesi: http://buefad.bartin.edu.tr/index.php/buefad
Dergi Hakkında: · Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD), eğitim alanında özgün bilimsel makalelere yer veren ulusal hakemli bir e-dergidir. Dergi web ortamında yılda iki sayı yayımlanır, basılı olarak yayımlanmaz. · Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir. · Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez. · Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. · Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayım için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir. · Bildiri tam metinlerinin ve lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların yayımlanması, bu durumun açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır. · Dergiye makale kabulü, http://buefad.bartin.edu.tr adresindeki üyelik sistemi ile gerçekleştirilmektedir. İlgili sistem aracılığı ile gönderilemeyen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Hakem süreci de aynı sistem üzerinden işleyecektir. · Gönderilen yazılar, önce derginin yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilecektir. Bu kurallara uygun olarak yazıldığı tespit edilen çalışmalar, alanında uzman iki hakeme gönderilecektir. Hakemlerden biri olumsuz rapor verirse üçüncü bir hakeme gönderilecektir. Hakkında iki olumlu rapor verilen çalışmalar, işlemlerin bitiş sırasına göre yayımlanacaktır. · Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır. · Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir. 1
ISSN: 1308-7177
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi DergisiBartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Eğitimde Zihinsel Bağımsızlık
Öğretmenlik Mesleğinin Gündemine İlişkin Öğretmen Görüşleri...
TDK İmlâ/Yazım Kılavuzlarının Kısaltmalar Bölümleri Üzerine...
The Problems Of The International Students: Comparison Of T...
Öğretmenlerin Çoklu Zekâ Alanları İle Problem Çözme Beceril...
Sunular Yardımıyla Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerileri...
An Analysis of Pupil Control Ideology of Primary Teachers F...
Ortaokul 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Öğretim ...
Activity Plans Based On 7E Model Of Constructivist Approach...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
EĞITIMDE ÖDEV TARTIŞMALARI
YÖNETICILERIN SAHIP OLDUĞU GÜÇ STILLERI VE İŞ ÇEVRELERINE U...
AKADEMIK POTANSIYELE YÖNELIK İNANÇ VE DUYGULAR ÖLÇEĞININ TÜ...
OKUL ÖNCESI ÖĞRETMENLERININ SINIF YÖNETIMI STRATEJILERININ ...
5. SINIF FEN VE TEKNOLOJI ÖĞRETIM PROGRAMI CANLILAR DÜNYASI...
MATEMATIK ÖĞRETMENI ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJILERI ÜZERIN...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAYISAL YETKINLIK DÜZEYLERI
Bartın İli Ortaokullar Arası Matematik Yarışmasına Katılan ...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA BECERISINE YÖNELIK ÖZ YETERLIK...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Görsel Okuma Eğitimi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
E-Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin (EKOT) Geliştirilme...
Öğretmen Adayları İçin Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeği...
Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geç...
DINLEME BECERISINE YÖNELIK ALTERNATIF ÖLÇME VE DEĞERLENDIRM...
Elektron Optiğinin Öğretilmesinde Işık Optiği ile Zenginleş...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzey...
The Roles of Metacognitive Beliefs in Developing Critical T...
şbirlikli Öğrenme Teknikleri Hakkında Öğretmen ve Öğrenci G...
Perceptions of Foreigners about Process of Learning Turkish
Validity and Reliability of Student Engagement Scale
İnternet Öz-yeterliği Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Gü...
Eğitimci Gözüyle Bartın Kadınlar Pazarında Çalışan Kadınlar...
Sınıf Öğretmenlerinin Okul Zorbalığına İlişkin Tutumları İl...
Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on ...