OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 22.6.2016
DergininWebsitesi: http://www.opusjournal.net/
Dergi Hakkında: OPUS Uluslarası Toplum Araştırmaları Dergisi Yayın Hayatına 2011 Yılında Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları (ISSN:2146-5177) dergisi olarak başlamıştır. 2016 yılı itibariyle yayın politikasında değişikliğe giderek ismini OPUS-Uluslarası Toplum Araştırmaları Dergisi olarak değiştiren dergi, Basılı ve elektronik ortamda yayınlanan akademik hakemli bir dergidir. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi’nde “Toplum” odaklı araştırmalar yayımlanmaktadır. Dergide “Toplum” konusunu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte toplumu; eğitim, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, sosyal politika, yönetim bilimi ve çalışma yaşamı alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.
ISSN: 2528-9527
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.