image.jpg

Derginin Adı: OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 12
Makale Başlık: Yapısal Aile Terapisi’nin Temel Kavramlarıyla Gelin Filminin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examining of The Movie 'Gelin' Through Structural Family Therapy Basis
Makale Eklenme Tarihi: 30.6.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu makalenin amacı Gelin filminin yapısal aile terapisinin temel kavramları ışığında incelenmesidir. Araştırmada Gelin filmine konu olan olaylar yapısal aile terapisinde ortaya konan; koalisyon, sistemler, sınırlar, kuşaklararası ilişkiler-hiyerarşi, denge, esneklik, güç kavramları ve aile terapisinde incelenen fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan aileler, geniş aile, kronik hastalığa sahip çocuğu olan aileler, ailesinden bağımsızlaşmamış evli bireyler temalarıyla incelenmiştir. Filmin değerlendirilmesi sonucunda geniş aile sistemi içerisinde yaşamaya çalışan çekirdek ailenin kendi ebeveyn ve eş alt sistemini sağlıklı bir biçimde oluşturamadığı, filme konu olan geniş ailenin katı sınırlarının aile bireyleri içinde bağımsızlaşmamış bireylerin gelişmesine neden olduğu ve fonksiyonel olmayan aile sistemini meydana getirdiği ortaya konmuştur.
Alternatif Dilde Özet: This article mainly aims to examine the movie Gelin in the frame of structural family therapy basis. In the search the story of the movie is examined under the terms of structural family theraphy sych as coalition, systems, borders, relation between gaps and hierarchy, balance, flexibility and strength, functional and nonfunctional families, large families, families that have chronich illness children and the married individuals who are insistly dependant to their parents. As a result of the evaluation of the research, it is clearly pointed out that the smaller families that struggle to survive in large ones can not realize their parents and wife subsystems. One other point is that as subjected to the movie the large families cause dependant individuals and nonfunctional families.

PDF Formatında İndir

Download PDF